Blue Screen i ntkrnlpa.exe

Witam, od pewnego czasu wyskakuje mi Blue Screen i bład:

Podpis problemu:

Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen

Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7600.2.0.0.256.1

Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

Dodatkowe informacje o problemie:

BCCode: a

BCP1: 00000000

BCP2: 00000002

BCP3: 00000001

BCP4: 82C557F3

OS Version: 6_1_7600

Service Pack: 0_0

Product: 256_1

Pliki pomagające opisać problem:

C:\Windows\Minidump\031212-26239-01.dmp

C:\Users\Vestax\AppData\Local\temp\WER-49935-0.sysdata.xml

Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid= … cid=0x0415

Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:

C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt

A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage

to your computer.

The problem seems to be caused by the following file: ntkrnlpa.exe

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL

If this is the first time you’ve seen this stop error screen,

restart your computer. If this screen appears again, follow

these steps:

Check to make sure any new hardware or software is properly installed.

If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer

for any Windows updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware

or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.

If you need to use safe mode to remove or disable components, restart

your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then

select Safe Mode.

Technical Information:

*** STOP: 0x0000000a (0x00000000, 0x00000002, 0x00000001, 0x82c557f3)

*** ntkrnlpa.exe - Address 0x82c5d82b base at 0x82c17000 DateStamp 0x4c1c3fac

Czego to może dotyczyć?

http://support.microsoft.com/kb/314063/pl

Instalujesz: Install the Windows 7 Version of Debugging Tools for Windows

W instalatorze zaznaczasz tylko instalację Debugging Tools for Windows

Tworzysz folder:

C:\Windows\SYMBOLS

Wybierasz właściwości komputera i zaawansowane ustawienia systemu a następnie Zmienne środowiskowe

Klikasz na nowa… w sekcji Zmienne systemowe

Nazwa zmiennej:

_NT_SYMBOL_PATH

Wartość zmiennej:

symsrv*symsrv.dll*c:\Windows\symbols* http://msdl.microsoft.com/download/symbols

Zapisujesz zmiany.

Uruchamiasz WinDbg i wczytujesz plik (File >> Open Crash Dump File)

Czekasz na wstępne wczytanie pliku następnie klikasz na link w pliku:

!analyze -v

czekasz na uzupełnienie raportu. Zaznaczasz cały raport i udostępniasz w pliku TXT :stuck_out_tongue:

Dodatkowo możesz udostępnić log z BlueScreenView