Blue screen przy kreceniu cpu


(Beatboxstyle95) #1

Podpis problemu:

  Nazwa zdarzenia problemu: BlueScreen

  Wersja systemu operacyjnego: 6.1.7601.2.1.0.256.1

  Identyfikator ustawień regionalnych: 1045

 

Dodatkowe informacje o problemie:

  BCCode: 50

  BCP1: FFFFF12011F0FBC1

  BCP2: 0000000000000000

  BCP3: FFFFF80002E8DC5D

  BCP4: 0000000000000007

  OS Version: 6_1_7601

  Service Pack: 1_0

  Product: 256_1

 

Pliki pomagające opisać problem:

  C:\Windows\Minidump\041915-25287-01.dmp

  C:\Users\Piowow\AppData\Local\Temp\WER-36270-0.sysdata.xml

 

Przeczytaj w trybie online nasze zasady zachowania poufności informacji:

  http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0415

 

Jeśli zasady zachowania poufności informacji w trybie online nie są dostępne, przeczytaj nasze zasady zachowania poufności informacji w trybie offline:

  C:\Windows\system32\pl-PL\erofflps.txt

 

 

 

Co to moze byc za blad ? 


(system) #2

http://forum.dobreprogramy.pl/w-jaki-spos%C3%B3b-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-temat-dotycz%C4%85cy-blue-screen-of-death-bsod-zwanym-potocznie-niebieskim-ekranem-%C5%9Bmierci-t503644/


(Djzon) #3

piowow - Twój opis ma niewiele informacji, informacje z dziennika zdarzeń (w przypadku BSOD) nic, kompletnie nic nie znaczą… Niech sobie M$ sam “rozgryza” co one oznaczają…

Użyj Debbugera.