Blue screen windows 7- proszę o pomoc w diagnozie


(Eklerq) #1

Witam serdecznie,

od jakiegoś czasu mam problem z blue screenem. Mianowicie gdy włączam komputer po jakis 2-5min od wczytania systemu pojawia mi się blue screen po czym restartuje się komputer. Dzieje się tak 2-4 razy pod rząd i później komputer normalnie już działa. Poniżej zamieszczam zrzut mojego blue screena.

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

Use !analyze -v to get detailed debugging information.

BugCheck A, {0, 2, 1, fffff80003090c3f}

Unable to load image \SystemRoot\System32\Drivers\NISx64\1501000.012\SYMNETS.SYS, Win32 error 0n2

*** WARNING: Unable to verify timestamp for SYMNETS.SYS

*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for SYMNETS.SYS

Probably caused by : NETIO.SYS ( NETIO!WfpExpireEntryLru+17 )

Followup: MachineOwner


3: kd> !analyze -v

*******************************************************************************

* *

* Bugcheck Analysis *

* *

*******************************************************************************

IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)

An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an

interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually

caused by drivers using improper addresses.

If a kernel debugger is available get the stack backtrace.

Arguments:

Arg1: 0000000000000000, memory referenced

Arg2: 0000000000000002, IRQL

Arg3: 0000000000000001, bitfield :

bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation

bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)

Arg4: fffff80003090c3f, address which referenced memory

Debugging Details:


WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff800032bf100

0000000000000000

CURRENT_IRQL: 2

FAULTING_IP:

nt!KeAcquireInStackQueuedSpinLockAtDpcLevel+4f

fffff800`03090c3f 488713 xchg rdx,qword ptr [rbx]

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0xA

PROCESS_NAME: NIS.exe

TRAP_FRAME: fffff8800b44bf30 -- (.trap 0xfffff8800b44bf30)

NOTE: The trap frame does not contain all registers.

Some register values may be zeroed or incorrect.

rax=fffffa800d0f5060 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000000

rdx=fffff8800b44c130 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000

rip=fffff80003090c3f rsp=fffff8800b44c0c0 rbp=0000000000000008

r8=fffff8800b44c130 r9=fffff88001d89cc0 r10=0000000000000000

r11=0000000000000040 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000

r14=0000000000000000 r15=0000000000000000

iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc

nt!KeAcquireInStackQueuedSpinLockAtDpcLevel+0x4f:

fffff80003090c3f 488713 xchg rdx,qword ptr [rbx] ds:0000000000000000=????????????????

Resetting default scope

LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80003087169 to fffff80003087bc0

STACK_TEXT:

fffff8800b44bde8 fffff80003087169 : 000000000000000a 0000000000000000 0000000000000002 0000000000000001 : nt!KeBugCheckEx

fffff8800b44bdf0 fffff80003085de0 : 0000000000000010 fffff8800b44c120 0000000000000003 0000000000000000 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69

fffff8800b44bf30 fffff80003090c3f : 0000000000000003 0000000000000002 0000000000000003 0000000000000002 : nt!KiPageFault+0x260

fffff8800b44c0c0 fffff88001a2b9a7 : 0000000000000008 fffff8800b44c3a0 000000000000dff1 fffffa800d8bb068 : nt!KeAcquireInStackQueuedSpinLockAtDpcLevel+0x4f

fffff8800b44c110 fffff88001ce505d : fffffa800db6b270 fffffa800d6c51c0 fffff8800b44c3a0 000000000000dff1 : NETIO!WfpExpireEntryLru+0x17

fffff8800b44c160 fffff88001cac787 : 0000000000000004 fffff8a009530030 fffff8800b44c3d0 fffffa8000000001 : tcpip!WfpAleCloseRemoteEndpointConnection+0x2d

fffff8800b44c190 fffff88001d24e2b : fffffa800db6b270 fffffa8006ed2caa 0000000000000001 fffffa800db6b270 : tcpip! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x20f72

fffff8800b44c2e0 fffff88001d251b2 : 0000f1df00000000 fffffa8006ed2be0 fffffa8006f77980 0000000000000001 : tcpip!WfpAleHandleSendCompletion+0xeb

fffff8800b44c400 fffff88001d2f682 : 0000000000000000 0000000000000001 0000000000000000 fffffa8006f84cd8 : tcpip!WfpAlepAuthorizeSendCompletion+0x32

fffff8800b44c450 fffff88001605af2 : fffffa800000c916 fffff8000000f1df fffffa800cb5f710 0000000000000001 : tcpip!WfpAleCompleteOperation+0x162

fffff8800b44c4f0 fffff8800e82242b : 0000000000000000 0000000000000000 fffffa800e172c90 0000000000000030 : fwpkclnt!FwpsCompleteOperation0+0x1e

fffff8800b44c520 0000000000000000 : 0000000000000000 fffffa800e172c90 0000000000000030 000000000000c916 : SYMNETS+0x1e42b

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

NETIO!WfpExpireEntryLru+17

fffff880`01a2b9a7 488b4310 mov rax,qword ptr [rbx+10h]

SYMBOL_STACK_INDEX: 4

SYMBOL_NAME: NETIO!WfpExpireEntryLru+17

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

MODULE_NAME: NETIO

IMAGE_NAME: NETIO.SYS

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 5034f6a0

FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_NETIO!WfpExpireEntryLru+17

BUCKET_ID: X64_0xA_NETIO!WfpExpireEntryLru+17

Followup: MachineOwner


(Agatonster) #2

hajduleniek ,

Proszę zapoznaj się z tematem i popraw tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Łukash) #3

Bug Check 0xA: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL prawdopodobnie spowodowany przez sterownik NETIO.SYS.

W dumpie pojawiają się sterowniki i pliki należące do oprogramowania Norton - ono prawdopodobnie powoduję BSOD a konkretnie jest to błąd z ładowaniem sterownika SYMNETS.SYS.

a)Czy system jest aktualizowany na bieżąco i czy oprogramowanie Norton również jest aktualne ? - jeżeli nie to wykonaj aktualizację, jeżeli tak > patrz b)

b)Spróbuj tymczasem odinstalować ten program za pomocą Norton Removal Tool > sprawdź czy wyskakuje BSOD jak nie > ponownie zainstaluj i sprawdź.