Blue Screeny w Windows 7

Hej, ostatnio miewam nawet często Blue Screeny. Na dodatek Niekiedy komp sam się wyłącza i resetuje, ale zamiast się włączyć zaczynają działać wentylatory itp na kilka sekund i wyłącza się, za chwilę włącza się i to samo kilka razy. Uprzedzam w komputerach jestem bardzo słaby. A i jeszcze czasem jakby ekran się rozmazuje na wiele takich cienkich kolorowych kreseczek i to chyba wina karty graficznej tak? Czytam na różnych forach porady, ale nie mogę jakoś tego naprawić. Mam laptopa Acer i windows 7 32 bit. Na dole są raporty z programów Ble screen view i otl. Ale nie za bardzo wiem co oznaczają. 

Blue Screen View:

==================================================

Nazwa pliku       : fltmgr.sys

Adres w stosie    : fltmgr.sys+8136bf4

Od adresu         : 0x8aaa2000

Do adresu         : 0x8aad6000

Rozmiar           : 0x00034000

Stempel czasowy   : 0x4a5bbf11

Data              : 2009-07-14 00:11:13

Nazwa produktu    : System operacyjny Microsoft® Windows®

Opis pliku        : Menedżer filtrów systemu plików firmy Microsoft

Wersja pliku      : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Firma             : Microsoft Corporation

Pełna ścieżka     : C:\Windows\system32\drivers\fltmgr.sys

==================================================

==================================================

Nazwa pliku       : halmacpi.dll

Adres w stosie    : halmacpi.dll+5ba9

Od adresu         : 0x8341a000

Do adresu         : 0x83451000

Rozmiar           : 0x00037000

Stempel czasowy   : 0x4ce788d2

Data              : 2010-11-20 09:37:38

Nazwa produktu    : Microsoft® Windows® Operating System

Opis pliku        : Hardware Abstraction Layer DLL

Wersja pliku      : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)

Firma             : Microsoft Corporation

Pełna ścieżka     : C:\Windows\system32\halmacpi.dll

==================================================

==================================================

Nazwa pliku       : Ntfs.sys

Adres w stosie    : Ntfs.sys+7dd5bc0

Od adresu         : 0x8ae03000

Do adresu         : 0x8af32000

Rozmiar           : 0x0012f000

Stempel czasowy   : 0x5167f0ab

Data              : 2013-04-12 12:31:55

Nazwa produktu    : System operacyjny Microsoft® Windows®

Opis pliku        : Sterownik systemu plików NT

Wersja pliku      : 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)

Firma             : Microsoft Corporation

Pełna ścieżka     : C:\Windows\system32\drivers\Ntfs.sys

==================================================

==================================================

Nazwa pliku       : ntkrnlpa.exe

Adres w stosie    : ntkrnlpa.exe+b277f

Od adresu         : 0x83451000

Do adresu         : 0x83864000

Rozmiar           : 0x00413000

Stempel czasowy   : 0x521e9cb6

Data              : 2013-08-29 01:58:30

Nazwa produktu    : Microsoft® Windows® Operating System

Opis pliku        : NT Kernel & System

Wersja pliku      : 6.1.7601.18247 (win7sp1_gdr.130828-1532)

Firma             : Microsoft Corporation

Pełna ścieżka     : C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe

==================================================

I Tera ten Otl:

OTL Extras logfile created on: 2014-01-27 16:15:10 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0     Folder = C:\Users\Maciek\Downloads

 Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.1.7601) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 9.10.9200.16750)

Locale: 00000415 | Country: Polska | Language: PLK | Date Format: yyyy-MM-dd

 

2,49 Gb Total Physical Memory | 1,27 Gb Available Physical Memory | 51,16% Memory free

4,98 Gb Paging File | 3,43 Gb Available in Paging File | 68,95% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 156,45 Gb Total Space | 88,70 Gb Free Space | 56,70% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 4,97 Mb Total Space | 0,00 Mb Free Space | 0,00% Space Free | Partition Type: UDF

Drive E: | 141,54 Gb Total Space | 115,78 Gb Free Space | 81,80% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive H: | 1,86 Gb Total Space | 1,86 Gb Free Space | 99,99% Space Free | Partition Type: FAT

 

Computer Name: MAHER-KOMPUTER | User Name: Maher | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: All users

Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

 

 

[Application Events]

Error - 2014-01-19 15:03:34 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: plugin-container.exe, wersja: 26.0.0.5087,

 sygnatura czasowa: 0x52a0d293  Nazwa modułu powodującego błąd: mozalloc.dll, wersja:

 26.0.0.5087, sygnatura czasowa: 0x52a0af28  Kod wyjątku: 0x80000003  Przesunięcie błędu:

 0x0000119c  Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x3f0  Godzina uruchomienia aplikacji

 powodującej błąd: 0x01cf15430817afaf  Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program

 Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe  Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program

 Files\Mozilla Firefox\mozalloc.dll  Identyfikator raportu: 6440207a-813c-11e3-9135-88ae1da7d760

 

Error - 2014-01-19 15:55:41 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 26.0.0.5087,

 sygnatura czasowa: 0x52a0d273  Nazwa modułu powodującego błąd: xul.dll, wersja: 26.0.0.5087,

 sygnatura czasowa: 0x52a0d20a  Kod wyjątku: 0xc0000005  Przesunięcie błędu: 0x0014e1a8

Identyfikator

 procesu powodującego błąd: 0xc10  Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:

 0x01cf154929edfbe9  Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Mozilla 

Firefox\firefox.exe  Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll

Identyfikator

 raportu: ac58e4d8-8143-11e3-9135-88ae1da7d760

 

Error - 2014-01-20 17:34:05 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: firefox.exe, wersja: 26.0.0.5087,

 sygnatura czasowa: 0x52a0d273  Nazwa modułu powodującego błąd: xul.dll, wersja: 26.0.0.5087,

 sygnatura czasowa: 0x52a0d20a  Kod wyjątku: 0xc0000005  Przesunięcie błędu: 0x0014e1a8

Identyfikator

 procesu powodującego błąd: 0x904  Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd:

 0x01cf15fcd95a13e7  Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Mozilla 

Firefox\firefox.exe  Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files\Mozilla Firefox\xul.dll

Identyfikator

 raportu: 958db8ad-821a-11e3-beb6-88ae1da7d760

 

Error - 2014-01-23 10:49:18 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = ESENT | ID = 490

Description = taskhost (2684) WebCacheLocal: Próba otwarcia pliku “C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log”

 w trybie odczytu lub zapisu zakończyła się niepomyślnie z błędem systemowym 32 

(0x00000020): "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany

 przez inny proces. ". Operacja otwierania pliku zostanie zakończona z błędem -1032

 (0xfffffbf8).

 

Error - 2014-01-23 10:49:28 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = ESENT | ID = 489

Description = taskhost (2684) WebCacheLocal: Próba otwarcia pliku “C:\Users\Maciek\AppData\Local\Microsoft\Windows\WebCache\V01.log”

 w trybie tylko do odczytu zakończyła się niepomyślnie z błędem systemowym 32 (0x00000020):

 "Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny 

proces. ". Operacja otwierania pliku zostanie zakończona z błędem -1032 (0xfffffbf8).

 

Error - 2014-01-23 10:49:28 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = ESENT | ID = 454

Description = taskhost (2684) WebCacheLocal: Odzyskiwanie/przywracanie bazy danych

 nie powiodło się z powodu nieoczekiwanego błędu: -1032.

 

Error - 2014-01-25 11:52:40 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Windows Search Service | ID = 1019

Description = 

 

Error - 2014-01-25 11:53:05 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Windows Search Service | ID = 1019

Description = 

 

Error - 2014-01-25 11:53:10 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Windows Search Service | ID = 1019

Description = 

 

Error - 2014-01-27 10:34:51 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Error | ID = 1000

Description = Nazwa aplikacji powodującej błąd: ashampoo_burning_studio_2014_12.0.5_15396.tmp,

 wersja: 51.1052.0.0, sygnatura czasowa: 0x5073e4d7  Nazwa modułu powodującego błąd:

 webbrowser.dll_unloaded, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x4ff22ae9  Kod wyjątku:

 0xc0000005  Przesunięcie błędu: 0x02de5f00  Identyfikator procesu powodującego błąd:

 0x670  Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01cf1b6ca069271f  Ścieżka

 aplikacji powodującej błąd: C:\Users\Maciek\AppData\Local\Temp\is-IBVVE.tmp\ashampoo_burning_studio_2014_12.0.5_15396.tmp

Ścieżka

 modułu powodującego błąd: webbrowser.dll  Identyfikator raportu: 2dd0ed76-8760-11e3-b16d-88ae1da7d760

 

 

 

[OSession Events]

Error - 2013-09-20 19:11:26 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Microsoft Office 12 Sessions | ID = 7001

Description = ID: 0, Application Name: Microsoft Office Word, Application Version:

 12.0.6683.5001, Microsoft Office Version: 12.0.6612.1000. This session lasted 2185

 seconds with 60 seconds of active time.  This session ended with a crash.

 

[System Events]

Error - 2014-01-27 09:54:16 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Popup | ID = 875

Description = Sterownik atksgt.sys został zablokowany dla ładowania.

 

Error - 2014-01-27 09:54:16 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi atksgt z powodu następującego błędu:   %%1275

 

Error - 2014-01-27 10:44:08 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008

Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 15:42:31 na ?2014-?01-?27 było 

nieoczekiwane.

 

Error - 2014-01-27 10:44:25 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Popup | ID = 875

Description = Sterownik atksgt.sys został zablokowany dla ładowania.

 

Error - 2014-01-27 10:44:25 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi atksgt z powodu następującego błędu:   %%1275

 

Error - 2014-01-27 10:47:36 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = EventLog | ID = 6008

Description = Poprzednie zamknięcie systemu przy 15:45:59 na ?2014-?01-?27 było 

nieoczekiwane.

 

Error - 2014-01-27 10:47:53 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Popup | ID = 875

Description = Sterownik atksgt.sys został zablokowany dla ładowania.

 

Error - 2014-01-27 10:47:53 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi atksgt z powodu następującego błędu:   %%1275

 

Error - 2014-01-27 10:52:41 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Application Popup | ID = 875

Description = Sterownik atksgt.sys został zablokowany dla ładowania.

 

Error - 2014-01-27 10:52:41 | Computer Name = Maciek-Komputer | Source = Service Control Manager | ID = 7000

Description = Nie można uruchomić usługi atksgt z powodu następującego błędu:   %%1275

 

 

< End of report >

 

To był extras skrócony trochę. Tego pliku otl nie wiem czy dawać.

Więc teraz proszę o radę co robić. Jeśli chodzi np. o kartę graficzną to mógłbym podać z takiej karteczki na laptopie.

Jeśli zły dział to przepraszam, jestem nowy na forum i nie wiedziałem gdzie to napisać. Z góry dziękuję za każdą możliwą radę.

Zapewne laptop nigdy nie był czyszczony i się przegrzewa. Zainstaluj HWINFO daj screena z zakładki Sensors (całe okno) najlepiej kiedy wiatraki zaczną szaleć.

 

http://storage.dobreprogramy.pl/narzedzia/hw32_432.exe

Przepraszam, ale nie mieściło się i zrobiłem 3 screeny.   http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/30/tb4f.png                       http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/22/9ub3.png  http://imagizer.imageshack.us/v2/1024x768q90/811/v9td.png

Czy screeny robione pod obciążeniem? Te temperatury są OK. Daj jeszcze screena z HDTune z zakładki Health.

 

http://www.hdtune.com/files/hdtunepro_550_trial.exe

Proszę. http://i42.tinypic.com/b877u8.png           Z obciążeniem? Znaczy się pod komputer podstawiłem książki i laptop jest ok. 7 cm nad biurkiem, oczywiście środek laptopa jest wolny, tylko po bokach są książki.

Pod obciążeniem czytaj odpalasz jakąś wymagającą grę na kilka lub kilkanaście minut i po tym robisz screena z temperaturami. może karta grafiki jest już uszkodzona i niestety nic nie zrobisz “ekran się rozmazuje na wiele takich cienkich kolorowych kreseczek” ewentualnie reballing ukladu grafiki ale koszt naprawy często przewyższa wartość laptopa myślę o profesjonalnej naprawie nie w piekarniku czy pod świeczką :slight_smile: Możesz jeszcze ram przetestować dla pewności memtestem każda kość osobno po min. 3 pełne cykle.

 

http://www.memtest86.com/downloads/memtest86-iso.zip

 

Jeszcze dysk ogólnie OK ale proponowałbym wyłączać laptopa w tradycyjny sposób przez zamknij system.

Ok, to włączyłem AC: Black Flag na niskich ustawieniach graficznych i o to wyniki: po kilku minutach ( <10 min) http://i39.tinypic.com/2j10hky.png     i        http://i44.tinypic.com/2z9jig4.png        /     oraz po ok 20-30 min, no trochę więcej, wynik nie jest dokładny tu bo komputer się przegrzał i wyłączył i dopiero po tym screena zrobiłem.   http://i39.tinypic.com/314uyl1.png    i       http://i44.tinypic.com/2z8utk4.png           I wyłączam system poprzez zamknij system, dlaczego sądzisz, że tego nie robię?

Laptop grzeje się i to mocno przez to występują te artefakty. Gruntowne czyszczenie możesz spróbować na razie bez wymiany pasty chyba, że czujesz się na siłach. Procek około 90 st grafika 85. Odkurzacz ssawka i we wszystkie wloty na początek. Jak nie pomoże sprężone powietrze we wszystkie wloty głównie ten od chłodzenia procka. Jak nadal będzie się przegrzewać to niestety musisz rozkręcić dokładnie wyczyścić plus wymiana pasty termoprzewodzącej.

 

Co do wyłączania to masz ponad 400 wyłączeń komputera przez np. przegrzanie (czyli niebezpieczne wyłączenie) więc problem już nie występuje od dziś.

Dzięki mrFreeze, spróbuję w tygodniu kupić sprężone powietrze i spróbować. LEcz trochę niepokoją mnie te raporty z Blue screen view, co sądzisz na ich temat. Czy to też wina brudu i kurzu w laptopie?