Boot.ini a bcdboot jak zmienić nazwę wyswietlanego OSu

witam

w xpeku moglem edytować plik boot.ini aby zmienić nazwy wyświetlanych systemów. jak w viscie edytowac aby nie pojawial sie tylko napis windows vista i nizej wczesniejsze wersje windows. chcialbym to zamienic na windows xp dla przykladu. jak to zrobic?

dzieki

Możesz np. skorzystać z tego:

http://pclab.pclab.pl/file3235.html

dzieki

a moze podpowiesz mi w jaki sposob sie dostac od strony systemu??

dzieki

bcdedit.exe

Vista nie używa pliku boot.ini, do ustawień jej bootladera służy ta aplikacja.

Klikamy PPM na Komputer (Computer) i dajemy Właściwości (Properties). W nowo otwartym module przechodzimy do Zaawansowane (Advanced) i klikamy na Zaawansowane ustawienia systemu (Advanced system properties). Odszukujemy Uruchamianie i odzyskiwanie (Startup and recovery) i klikamy na Ustawienia (Settings). Zobaczymy Uruchamianie systemu (System startup) i listę Domyślny system operacyjny: (Default operating system:). Po jej rozwinięciu pokażą nam się zainstalowane systemy Windows.

Ściągnij sobie programik EasyBCD

http://neosmart.net/dl.php?id=1

http://neosmart.net/gallery/v/neosmart/EasyBCD/1_50/

lub

BCDEDIT.exe

BCDEDIT - Edytor magazynu danych konfiguracji rozruchu

Narzędzie wiersza polecenia Bcdedit.exe umożliwia modyfikowanie magazynu

danych konfiguracji rozruchu. Magazyn danych konfiguracji rozruchu zawiera

parametry konfiguracji rozruchu i określa, w jaki sposób zostanie

przeprowadzony rozruch systemu operacyjnego. Te parametry były uprzednio

przechowywane w pliku Boot.ini (w systemach operacyjnych korzystających z

systemu BIOS) lub we wpisach trwałej pamięci RAM (w systemach operacyjnych

korzystających z interfejsu Extensible Firmware Interface). Programu

Bcdedit.exe można używać w celu dodawania, usuwania, edytowania i dołączania

wpisów do magazynu danych konfiguracji rozruchu.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o poleceniu i opcjach, wpisz

bcdedit.exe /? . Na przykład aby wyświetlić szczegółowe

informacje

o poleceniu /createstore, wpisz:

bcdedit.exe /? /createstore

Aby wyświetlić alfabetyczną listę tematów tego pliku pomocy, uruchom

polecenie

“bcdedit /? TOPICS”.

Polecenia dotyczące magazynu

============================

/createstore Tworzy nowy, pusty magazyn danych konfiguracji rozruchu.

/export Eksportuje zawartość magazynu systemu do pliku. Tego pliku

można później użyć w celu przywrócenia stanu magazynu

systemu.

/import Przywraca stan magazynu systemu za pomocą pliku kopii

zapasowej utworzonego za pomocą polecenia /export.

Polecenia dotyczące wpisów w magazynie

======================================

/copy Tworzy kopie wpisów w magazynie.

/create Tworzy nowe wpisy w magazynie.

/delete Usuwa wpisy z magazynu.

Aby uzyskać informacje o identyfikatorach używanych przez te polecenia,

uruchom polecenie bcdedit /? ID.

Polecenia dotyczące opcji wpisów

================================

/deletevalue Usuwa opcje wpisu z magazynu.

/set Ustawia wartości opcji wpisu w magazynie.

Aby wyświetlić listę typów danych używanych przez te polecenia, uruchom

polecenie bcdedit /? TYPES.

Aby wyświetlić listę prawidłowych formatów danych, uruchom polecenie

bcdedit /? FORMATS.

Polecenia sterujące danymi wyjściowymi

======================================

/enum Wyświetla listę wpisów w magazynie.

/v Opcja wiersza polecenia powodująca wyświetlanie pełnych

identyfikatorów wpisów zamiast stosowania nazw dla dobrze

znanych identyfikatorów.

Używając samego /v jako polecenia, można wyświetlić pełne

identyfikatory wpisów dla typu aktywnego (ACTIVE).

Uruchomienie samego polecenia “bcdedit” jest równoznaczne z uruchomieniem

polecenia “bcdedit /enum ACTIVE”.

Polecenia sterujące menedżerem rozruchu

=======================================

/bootsequence Ustawia jednorazową sekwencję dla menedżera rozruchu.

/default Ustawia wpis domyślny, którego będzie używać menedżer

rozruchu.

/displayorder Ustawia kolejność, w jakiej menedżer rozruchu wyświetla

menu uruchamiania wielu systemów operacyjnych.

/timeout Ustawia wartość limitu czasu menedżera rozruchu.

/toolsdisplayorder Ustawia kolejność, w jakiej menedżer rozruchu wyświetla

menu narzędzi.

Polecenia sterujące usługami zarządzania awaryjnego (EMS) dla aplikacji

rozruchu

===========================================================================

/bootems Włącza lub wyłącza usługi zarządzania awaryjnego

dla aplikacji rozruchu.

/ems Włącza lub wyłącza usługi zarządzania awaryjnego

dla wpisu systemu operacyjnego.

/emssettings Ustawia globalne parametry usług zarządzania awaryjnego.

Polecenia sterujące debugowaniem

================================

/bootdebug Włącza lub wyłącza debugowanie rozruchu dla aplikacji

rozruchu.

/dbgsettings Ustawia globalne parametry debugera.

/debug Włącza lub wyłącza debugowanie jądra dla wpisu systemu

operacyjnego.