Bootstrap model - usuwa drugiego form'a


(szygmon) #1

Witam!

Mam taki problem. Zrobiłem sobie dwa pokazujące się okienta "model" które zawierają formularze. Jak miałem jeden model, wszystko śmigało. Jak dodałem drugi, z tego drugiego usuwa mi form'a i kliknięcie przycisku powoduje akcje do pliku z pierwszego forma.

Okienka otwierają się odpowiednie dla odpowiednich linków i wszystko działa jak powinno prócz usunięcia tego drogiego .

 

Pomoże ktoś?

 

Poniżej kod:

<div class="modal fade" id="addLesson" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="addLessonLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        <h4 class="modal-title" id="addLessonLabel">Nowa lekcja</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form name="inputform" method="POST" action="{{ url('Lesson/editLesson', {'action': 'add'}) }}">
          
          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Godzina:</label>
            <select name="hour" id="lesson-hour-input" class="form-control">
              {% for i in range(1, 8) %}
                <option value="{{ i }}">{{ i }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Nauczyciel:</label>
            <select name="teacher" class="form-control">
              {% for t in teachers %}
                <option value="{{ t.id }}" {% if t.id == Me.getModel.id %} selected {% endif %}>{{ t.familyName }} {{ t.givenName }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Klasa:</label>
            <select name="class" class="form-control" id="lesson-class-input">
              {% for c in classes %}
                <option value="{{ c.id }}">{{ c.name }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Przedmiot:</label>
            <select name="subject" class="form-control" id="lesson-subject-input">
              {% for s in subjects %}
                <option value="{{ s.id }}">{{ s.subject }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Temat:</label>
            <input type="text" name="topic" value="{{ lesson.topic }}" class="form-control" />
          </div>          <div class="box-footer clearfix no-border">
            <input type="submit" name="save" value="Zapisz" class="btn btn-default pull-right" />

          </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div><script type="text/javascript" >

  $('#addLesson').on('show.bs.modal', function (event) {
    var lbutton = $(event.relatedTarget); // Button that triggered the modal
    var lrecipient = lbutton.data('lesson'); // Extract info from data-* attributes
    var lmodal = $(this);
    var lres = lrecipient.split('|');
    lmodal.find('#lesson-class-input').val(lres[1]);
    lmodal.find('#lesson-hour-input').val(lres[0]);
    lmodal.find('#lesson-subject-input').val(lres[2]);
  });

</script>
<div class="modal fade" id="addPlan" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="addPlanLabel" aria-hidden="true">
  <div class="modal-dialog">
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>
        <h4 class="modal-title" id="addPlanLabel">Nowa lekcja</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <form method="POST" id="ajaxform" action="{{ url('School/plans', {'action': 'add'}) }}">
          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Przedmiot:</label>
            <select name="subject" class="form-control">
              {% for s in subjects %}
                <option value="{{ s.id }}">{{ s.subject }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Nauczyciel:</label>
            <select name="teacher" class="form-control">
              {% for t in teachers %}
                <option value="{{ t.id }}">{{ t.givenName }} {{ t.familyName }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Grupa:</label>
            <select name="group" class="form-control">
              <option value="0">-brak-</option>
              {% for gr in groups %}
                <option value="{{ gr.id }}">
                  {% if gr.level > 0 %}
                    {% for i in range(1, gr.level) %}&nbsp;&nbsp;&nbsp;{% endfor %}
                  {% endif %}
                  {{ gr.name }}
                </option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Sala:</label>
            <select name="classroom" class="form-control">
              {% for c in classrooms %}
                <option value="0">-brak-</option>
                <option value="{{ c.id }}">{{ c.name }}</option>
              {% endfor %}
            </select>
          </div>
          <div class="form-group">
            <label for="recipient-name" class="control-label">Obowiązuje od - do:</label>
            <div class="input-group">
              <div class="input-group-addon">
                <i class="fa fa-calendar"></i>
              </div>
              <input type="text" name="dateRange" class="form-control pull-right" id="daterange" value="" />
            </div>
          </div>

          <input type="hidden" name="class" id="class-input" />
          <input type="hidden" name="hour" id="hour-input" />
          <input type="hidden" name="day" id="day-input" />

          <div class="modal-footer">
            <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Zamknij</button>
            <input type="submit" name="save" class="btn btn-primary" value="Zapisz" />
          </div>
        </form>
      </div>

      <!--div id="result">s\res</div-->
    </div>
  </div>
</div>
<script type="text/javascript" >

  $('#addPlan').on('show.bs.modal', function (event) {
    var button = $(event.relatedTarget); // Button that triggered the modal
    var recipient = button.data('plan'); // Extract info from data-* attributes
    // If necessary, you could initiate an AJAX request here (and then do the updating in a callback).
    // Update the modal's content. We'll use jQuery here, but you could use a data binding library or other methods instead.
    var modal = $(this);
    //modal.find('.modal-title').text('Lekcja ' + recipient);
    //modal.find('.modal-body input').val(recipient)
    var res = recipient.split('|');
    modal.find('#class-input').val(res[0]);
    modal.find('#day-input').val(res[1]);
    modal.find('#hour-input').val(res[2]);
  });

</script>