Bootstrap style dla file input


(Marcin86s) #1

W jednym ze swoich projektów postanowiłem wreszcie wykorzystać modny od dłuższego czasu bootstrap. Jedną z funkcjonalności na tej stronie jest wysyłanie plików na serwer, no i tu pojawia się problem. Jak nadać styl temu polu tak aby pasował do bootstrapowej reszty?

http://getbootstrap.com/css/#forms-example


(Hubert Pietrusiak) #2

http://gregpike.net/demos/bootstrap-fil … /demo.html

oraz

http://markusslima.github.io/bootstrap-filestyle/

Jeżeli używasz Bootstrapa 3, będą potrzebne pewne modyfikacje powyższych pluginów