Borland Builder 6 - wykres funkcji

Witam Jestem na ukończeniu programu o funkcji kwadratowej, Podając współczynniki a,b,c wylicza on wszystkie własności poznane mi w szkole średniej, problemem jest to że chciałbym narysować w PaintBoxie przy użyciu Canvas wykres tej funkcji, z funkcją liniową mi się udało, jednak z kwadratową mam już problem, proszę o pomoc ( jak to napisać?)

współczynniki:

WartoscA->> edit w którym wprowadzamy a

Edit1->> wartosc B

Edit3->> wartosc C

Funkcję liniową (inna część programu przeznaczona dla f-cji liniowej) narysowałem tak:

PaintBox1->Visible=True;

PaintBox1->Canvas->MoveTo(0,255);

PaintBox1->Canvas->LineTo(560,255);

PaintBox1->Canvas->MoveTo(280,0);

PaintBox1->Canvas->LineTo(280,510);

//srodek to S=(280,255)

float yPoczatkowy=0, yKoncowy=0;

yPoczatkowy = (Edit22->Text * 10) + (Edit23->Text*10);

yKoncowy = (Edit22->Text * 550) + (Edit23->Text*10);

PaintBox1->Canvas->MoveTo(10,yPoczatkowy);

PaintBox1->Canvas->LineTo(550,yKoncowy);

W jaki sposób narysować funkcję kwadratową? Bardzo proszę o pomoc (najlepiej jak najszbyciej, bo do jutra muszę oddać;d [tak, wiem szybko się ocknąłem, jednak myslalem ze sobie sam poradzę])

x=-10

for (i=-10;i<10;i++) // np. dla

{

x++;

y=x*x;

putpixel(x,y,kolor) / jedna połowa wykresu

putpixel(-x,y,kolor); / druga połowa - odbicie

}

wzory gdzie ma być wierzchołek funkcji

p=-b/2a

q=-delta/4a

To jest przesunięcie o wektor y=x-p+q ale sobie to sprawdż

putpixel do jakiej biblioteki dależy (tzn jaką bibliotekę dodać aby rozpoznawał program to polecenie) ?

PaintBox1->Canvas->Pixels[X][Y]=...

ale to zły pomysł.

PaintBox1->Canvas->MoveTo(0,500);

PaintBox1->Canvas->LineTo(560,500);

PaintBox1->Canvas->MoveTo(280,0);

PaintBox1->Canvas->LineTo(280,510);


PaintBox1->Canvas->MoveTo(280+0,500+0*0/100);

for(int x=1;x<280;++x) PaintBox1->Canvas->LineTo(280+x,500-x*x/130);

PaintBox1->Canvas->MoveTo(280+0,500+0*0/100);

for(int x=1;x<280;++x) PaintBox1->Canvas->LineTo(280-x,500-x*x/130);

dobra, niby rysuje, tylko : czy x to jest współczynnik “a”??

I jak to zapisać aby rysowało wykres na podstawie wpisanych wartości?

WartoscA <— tak się u mnie nazywa Edit w którym podajemy wartosc a,

Edit1 <— b

Edit3 <— c