Borland builder c++ 6

Mam borland c++ builder i za dopiero się uczę programowania i za każdym razem jak nacisnę RUN to mi wyskakują takie błędy nawet jak jest pusto

Build

[C++ Error] E2075 Incorrect project override option: c++

[C++ Error] E2075 Incorrect project override option: bulider\lib\vcl60.csm

[C++ Error] E2075 Incorrect project override option: c++

[C++ Error] E2075 Incorrect project override option: bulider\lib\vcl60.csm

[C++ Error] Project1.cpp(28): E2451 Undefined symbol ‘exception’

Nie znam się za bardzo na produktach Borlanda, a projekt kompilujesz przed uruchomieniem? Czy może otwierasz jakiś kod źródłowy i wyskakuje takie coś?

nie komplikuje po prostu daje run i ***

EDIT

Proszę nie stosować wulgaryzmów

(adpawl)

No to trzeba skompilować projekt zawsze przed uruchomieniem. Tam gdzieś jest opcja Compile, no i dopiero potem Run.

Może w kodzie są jakieś błędy oto kod:

// DegreesCalc - kalkulator temperatur

#include

#include

#include “calc.h”

void main()

{

std::cout << " KALKULATOR TEMPERATUR " << std::endl;

std::cout << “---------------------------” << std::endl;

std::cout <

// zapytujemy o skalę, w której będzie wprowadzona wartość

char chSkala;

std::cout << “Wybierz wejsciowa skale temperatur” << std::endl;

std::cout << "(c - Celsjusza, f - Fahrenheita, k - Kelwina): ";

std::cin >> chSkala;

if (chSkala != ‘c’ && chSkala != ‘f’ && chSkala != ‘k’) return;

// zapytujemy o rzeczoną temperaturę

float fTemperatura;

std::cout << "Podaj temperature: ";

std::cin >> fTemperatura;

// deklarujemy obiekt kalkulator (tworząc go) i przekazujemy doń temp.

CDegreesCalc Kalkulator;

Kalkulator.UstawTemperature (fTemperatura, static_cast(chSkala));

// pokazujemy wynik - czyli temperaturę we wszystkich skalach

std::cout << std::endl;

std::cout << "- stopnie Celsjusza: "

<< Kalkulator.PobierzTemperature(SCL_CELSIUS) << std::endl;

std::cout << "- stopnie Fahrenheita: "

<< Kalkulator.PobierzTemperature(SCL_FAHRENHEIT) << std::endl;

std::cout << "- kelwiny: "

<< Kalkulator.PobierzTemperature(SCL_KELVIN) << std::endl;

// czekamy na dowolny klawisz

getch();

}

daje compile unit i nadal jak daje run to jest 5 errorów i nie chce nic odpalic

funkcja main() nie moze byc typu void - zgodnie ze standardem powinna byc int i powinna zwracac 0

if (chSkala != 'c' && chSkala != 'f' && chSkala != 'k') return;

po return powinna byc wartosc zwracana

kamil ale to jest tylko jeden błąd gdzie są jeszcze 4?

Trzeba w programie wejść w:
Project>Options>Compiler>Pre-compiled headers
i zmienić na “None”. By ustawić to na stałe zaznaczyć w lewym dolnym rogu “Default” i kliknąć “Ok”.

Myślę, że przez dziesięć lat to nawet małpa by na chybił trafił rozwiązała problem:D