Borland C++ Builder Grafy

Mam zrobić w Borlandzie C++ Builderze 6 grafy, tyle, że w ogóle się na tym nie znam. Byłabym wdzięczna gdyby ktoś mi pomógł zrobić ten program. Podam też pliki które mam do tej pory

http://kurierplikow.pl/lite/paczka/6wfTg92iLeEe

Mam zrobić:

 1. Możliwość zdefiniowania dowolnego grafu (skarowery)

 2. Sprawdzenie spójności grafu (metodę wszerz i wgłąb)

 3. Obliczenie stopnia grafu

 4. Rysowanie grafu

 5. Drag & Drop (zmiana postaci grafu.

Bardzo proszę o pomoc.

Albo próbujesz to zrobić sama, jak będą konkretne problemy to chętnie wyjaśnimy, albo zamów gotowca u fachowca (odpłatnie oczywiście).

Szczerzę mówiąc mam problem. Znalazłam kod sprawdzający spójność grafu do programu, ale w języku C++ a nie w buiderze C++ i nie wiem jak go przełożyć na buildera C++. (grafy skierowane, a nie skarowery)

#include

#include

#include

using namespace std;

vector > graf;

deque stos;

vector poprzednik, odwiedzenie, przetworzenie, c;

vector done;

int N, E, u, v, czas=0, C=0;

const int INF = 1000001;

int directed=0;

void ccdfs_visit(int u){

done=true;

odwiedzenie=++czas;

c=C;

for(vector::iterator it=graf.begin(); it!=graf.end(); it++){

int v=*it;

if(!done[v]){

poprzednik[v]=u;

ccdfs_visit(v);

}

}

przetworzenie=++czas;

}

void ccdfs(){

czas=0;

C=0; //numer aktualnej spojnej skladowej

if(directed==0){

for(int i=0; i

if(!done_){_

C++;

ccdfs_visit(i);

}

}

}

int main(){

ios_base::sync_with_stdio(0);

cin>>N>>E>>directed;

graf.resize(N);

done.resize(N);

poprzednik.resize(N, INF);

odwiedzenie.resize(N, INF);

przetworzenie.resize(N, INF);

c.resize(N);

for(int i=0; i

cin>>u>>v;

graf[u-1].push_back(v-1);

if(directed==0)graf[v-1].push_back(u-1);

}

ccdfs();

if(C==1)cout<<“Graf jest spojny.”<

else{

cout<<“Graf nie jest spojny.\n”;

for(int i=0; i

cout<<"Wierzcholek nr "<

}

cout<

}

system(“pause”);

return 0;

}

Zasadniczo język jest jeden - C++, który ma swój standard. Borland C++ Builder to jedynie program, narzędzie.

Czy ty z tymi skarower’ami na serio?

Pisałam w drugim poście, że grafy skierowane, a nie grafy skarowery. Źle zapisałam nazwę, bo ktoś strasznie bazgrolił.

No dobra, ale język C++ nie zadziała w Borlandzie C++ i trzeba go trochę przerobić a nie wiem jak, bo się nie znam na tym i proszę o pomoc.

Nie znam Borland C++, ale wątpię aby ktoś wydał kompilator C++ który nie skompiluje tak podstawowego kodu (bo owszem, ogólnie kompilatory w różnym stopniu są zgodne ze standardem, ale bez przesady). Ewentualnie użyj jakiegoś nowocześniejszego kompilatora, w większej mierze zgodnego ze standardem. Np. u mnie na g++ i clang++ po domknięciu jednego nawiasu klamrowego i zakomentowaniu wywołania funkcji system kompiluje się - poza jednym nawiasem kod jest poprawny (pomijam koszmarne formatowanie).

Mam zrobiony kod, ale metody i stopień grafu zawiera błędy. Oczywiście w C++, bez Borlanda.

#include 

#include 

#include "graf.h"

using namespace std;
int main()

{

  graf mojg;//robisz swoj graf

  int n;//ilosc wiszcholkow wybranych przed kogos

  bool tak = false;

  while (tak == false)

  {

     system("CLS");

  cout << "Ilosc wierzcholkow ? : ";

  cin >> n;

  cout << endl;

  if(n > mojg.maxn)

  {

     cout << "ZA DUZO MAX 100 " << endl;

     Sleep(1000);

     }

     else

     {

       mojg.n = n;

       tak = true;

       }

}int zwN = n + 1;


mojg.Tworz(zwN);


system("CLS");

int wybor;

int x=1;

while(x ==1)

{

system("CLS");

cout << " _____________________________________" << endl;

cout << "|1.Przedstaw graf w postaci macierzy |" << endl;

cout << "|2.Sprawdz graf metoda wszerz |"<
cout << "|3.Sprawdz graf metoda w glab |"<
cout << "|4.Sprawdz stopien grafu |"<
cout << "|5.Dodaj krawedz |"<
cout << "|6.Usun krawedz |"<
cout << "|7.Dodaj wierzcholek |"<
cout << "|8.Usun OSTATNI wierzcholek |"<
cout << "|9.Rysuj graf |"<
cout << "|0.Wyjdz |"<< endl;

cout << "| _____________________________________ |"<
cout << "Wybor : " ;

cin >> wybor;

switch(wybor)

{

   case 1: 

     /*


     MACIERZ     */ 

     mojg.Pokaz();    break;    case 2:

       system("CLS");

       int pktw;

       cout << "podaj punkt wyjscia : ";

       cin >> pktw;

       cout << endl;

       mojg.sprWszerz(pktw);

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;


    case 3:

       system("CLS");

       int pktw2;

       cout << "podaj punkt wyjscia : ";

       cin >> pktw2;

       cout << endl;

       mojg.sprWglab(pktw2);

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;


     case 4:

       system("CLS");


       cout << endl;

       mojg.stopien();

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;


      case 5:

       system("CLS");


       cout << endl;

       mojg.dodajKR();

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;

     case 6:

       system("CLS");


       cout << endl;

       mojg.usunKR();

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;


      case 7:

       system("CLS");


       cout << endl;

       mojg.dodajWI();

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;


     case 8:

       system("CLS");


       cout << endl;

       mojg.n--;

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;

     case 9:

       system("CLS");


       cout << endl;

       mojg.rysuj();

       cout << endl;

       system("PAUSE");

    break;

    case 0:

       x++;

       break;

       default:        system("CLS");

           break;  


       }//koniec switch wybor

       }//while

return 0;

}
class graf

{

  public: 

   void sprWszerz(int start);

 void sprWglab(int start);

   int n; // liczba wieszcholkow

   int m; //liczba krawedzi

   static const int maxn = 100;// max ilosc

   bool g[maxn][maxn]; // talbica przedstawiajaca co sie dzieje wgrafie

void stopien();

   int v[maxn];

   void Tworz(int n);

   void Pokaz();

   void dodajKR();

   void dodajWI();

   void usunKR();

   void rysuj();

   };#include "graf.h"

#include 

#include 

#include 

#include 

using namespace std;

void graf::sprWszerz(int start)// sprawdzanie spójności wszerz :)

{

       for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

        v[i] = 0;


       }//for i dla v

   bool all= false;//bool na to czy wszystkie były sprawdzone

     for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

       if(g[start][i] == true) v[i] = 1;//szukamy jakie punkty są od punktu zaczęcia


       }//for i dla punktu zaczęcia

   v[start] = 2;


  while(!all)

  {

// spr czy da się przejść dalej od punktu

int pkt = 0;

     for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)//szukamy najbliższego punktu

   {


    if(v[i] == 1)

    {

    pkt = i;

    i = n+2;

    }

       }//koniec szukania

   for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

       if(g[pkt][i] == true) v[i] = 1;//dla kolejnych punktów szukamy


       }

   v[pkt]=2;

      int ilosc = 0;// do spr czy są pkt bez krawędzi

    for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {


   if(v[i] != 2 && v[i] != 1) ilosc++;

   if(i == n & ilosc == 0) 

   {

   all = true;

   cout << "jest spojnosc " << endl;

   }

       }

       if(ilosc != 0)

       {

            all = true;

            cout << "NIE MA SPOJNOSCI! " << endl;

            }

   }//while


   }//całośćvoid graf::Tworz(int n)

{

   int wybor;


   for(int i = 1 ; i < n ; i++)

   {

   for(int j = 1 ; j < n ; j++)

   {

       if(i != j)

       {

         Sleep(1000);

         system("CLS");

         cout << "wierzcholek [" << i <<"] do wierzcholka [" << j << "] stworzyc krawedz (1) ? nie stworzyc(0) : ";

         cin >> wybor;

         switch(wybor)

         {

           case 1 :

              g[i][j] = true;                   break;           case 0 :

              g[i][j] = false;                   break ;

           default:  

                cout << endl << "ZŁY WYBÓR!!!" << endl;

                j--;

                Sleep(1000);

                break; 


                }//koniec switch wybór

         }//koniec i != j

       else

       {

         g[i][j] = false;

         }


       }//koniec for j


      }//koniec for i


   }// koniec TWÓRZ


   void graf::Pokaz()

{

   system("CLS");

   cout <<"0 - brak krawedzi \t 1 - krawedz" << endl;

     cout << " " ;

     for(int i=0 ; i < n+1 ; i++)

     {

      for(int j=1 ; j < n+1 ; j++)

     {

     if(i == 0)

     {


     cout <<"|"<< j << "|" ;

     }//wyjątek tworzenie liczb

     else

     {

     if(j == 1)

     {

        cout << endl << "|" << i << "|";//nowa linijka

        }


           if(g[i][j] == true )

       {

               cout << " " << "1";

               }          

            if(g[i][j] == false )

       {

               cout << " " << "0";

               }  

               }//else

     }//koniec for j

      }//koniec for i

      cout << endl;

      system("PAUSE");
   }//koniec pokaz


void graf::sprWglab(int start)// sprawdzanie spójności w głąb :)

{


       for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

        v[i] = 0;


       }//for i dla v

        v[start] = 2;

   bool all= false;//bool na to czy wszystkie były sprawdzone

     for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

       if(g[start][i] == true) v[i] = 1;//szukamy jakie punkty sa od punktu zaczęcia


       }//for i dla punktu zaczęcia

       vector tab;//tablica z ostatnimi punktami

       tab.push_back(start);

       int pkt;

          for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)//szukamy najbliszego punktu

   {


    if(v[i] == 1)

    {

    pkt = i;

    i = n+2;

    }

       }//koniec szukania

         while(!all)

  {

// spr czy da się przejść dalej od punktu
   for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)//szukamy najbliszego punktu

   {


    if(v[i] == 0 && g[pkt][i])

    {

    pkt = i;

    v[i] =1;

    i = n+2;

    }

    if(i == n)

    {

       v[pkt]=2;


       tab.pop_back();

       pkt = tab.back();

       }

       }//koniec szukania


        int ilosc = 0;// do spr czy są pkt bez krawędzi

    for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {


       if(v[i] != 2 && v[i] != 1) ilosc++;

   if(i == n & ilosc == 0) 

   {

   all = true;

   cout << "jest spojnosc" << endl;

   }

       }

       if(ilosc != 0)

       {

            all = true;

            cout << "NIE MA SPOJNOSCI" << endl;

            }


   }//while
       }//koniec funkcji       void graf::stopien()

       {       for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

        v[i] = 0;


       }//for i dla v

        v[1] = 2;

   bool all= false;//bool na to czy wszystkie były sprawdzone

     for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {

       if(g[1][i] == true) v[i] = 1;//szukamy jakie punkty są od punktu zaczęcia


       }//for i dla punktu zaczęcia


         vector tab;//tablica z ostatnimi punktami

        int jeden = 1;

       tab.push_back(jeden);

       int pkt ;

       int szer = 2;

       int calosc = 1;

        for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)//szukamy najbliższego punktu

   {


    if(v[i] == 1)

    {

    pkt = i;

    i = n+2;

    }

    }

   while(!all)

   {   for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)//szukamy najbliższego punktu

   {


    if(v[i] == 0 && g[pkt][i])

    {

    pkt = i;

    v[i] =1;

    szer++;

    if(calosc < szer) calosc = szer;

    i = n+2;

    }

    if(i == n)

    {

       v[pkt]=2;

       szer--;

       tab.pop_back();

       pkt = tab.back();

       }

       }//koniec szukania


        int ilosc = 0;// do spr czy są pkt bez krawędzi

    for(int i = 1 ; i < n+1 ; i++)

   {


       if(v[i] != 2 && v[i] != 1) ilosc++;

   if(i == n & ilosc == 0) 

   {

   all = true;

   cout << "najszerzej :" << calosc << endl;

   }

       }            }//while !all


          }//koniec stopień          void graf::dodajKR()

          {

            system("CLS"); 

            int a,b;

          cout << "Wierzcholek A : " ;

          cin >> a;

          cout << endl << "Wierzcholek B : ";

          cin>>b;

          if(g[a][b] == true) cout << endl << "Krawedz już istnieje";

          else

          {

            g[a][b] = true;

            cout << endl << "Dodano krawedz" <
            }

            }


          void graf::dodajWI()

          {

            system("CLS");               n++;

              cout << endl <<"Dodano wierzcholek" << endl;


            } 
            void graf::usunKR()

            {

              system("CLS"); 

            int a,b;

          cout << "Wierzcholek A : " ;

          cin >> a;

          cout << endl << "Wierzcholek B : ";

          cin>>b;

          if(g[a][b] ==false) cout << endl << "Krawedz nie istnieje";

          else

          {

            g[a][b] = false;

            cout << endl << "usunieto krawedz" <
            } 


              }//koniec usuń kr
              void graf::rysuj()

              {

                 bool koniec = false;

                 for(int i = 1 ; i 
                 {


                cout << "wierzcholek " << i << " ma krawedzi z :" <
                for(int j = 1 ; j 
                 {

                if(g[i][j] == true) cout <<"-"<< j << "- " ;

                }//koniec for

                cout << endl << endl;

                 }//koniec for i

                 }//koniec funkcji


        [/code]