Borland c++ Builder, pole typu TEdit. Jak zawijać text?

Jak sprawić by dodawany text do pola Edit nie uciekał poza rozmiar pola tylko automatycznie zawijał się i przechodził do następnego wiersza?

WordWrap=true;

Marcin1147 , TEdit nie zawija tekst, pomyliłeś z TMemo.

Zamień TEdit na TMemo tam możesz ustawić WordWrap na true

A jak w tym TMemo ustawić wartość domyślną? Nie chodzi mi o “Name”.

OnTextChange:

if(Memo1->Text=="") Memo1->Text=“DOMYSLNY TEKST”;

Chodzi mi o to, jak ustalić tekst, który pojawia się po uruchomieniu aplikacji. Ponieważ kiedy nadam nazwę polu typu TMemo (np. oknoInf) to po uruchomieniu aplikacji w tym oknie pojawia się tekst “oknoInf”, a chce żeby się pojawił inny tekst.

Właściwość “Text” ?

W takim razie: Lines