Bot irc w pythonie


(Rosiak112) #1

Mam bota irc w pythonie, działa tylko że się nie chce łączyć, lub łączy go ale wyrzuca nie wiem dlaczego.

Tutaj kod:

import sys

import socket

import string

import os 


HOST='irc.quakenet.org' 

PORT=6667 

NICK='pytonabot' 

IDENT='pytonowybot'

REALNAME='s1ash'

OWNER='ne0n-' 

CHANNELINIT='#backtrack-pl' 

readbuffer=''


s=socket.socket( )

s.connect((HOST, PORT)) 

s.send('NICK '+NICK+'n')

s.send('USER '+IDENT+' '+HOST+' bla :'+REALNAME+'n') 


while 1:


  line=s.recv(500) 

  print line

  if line.find('Powitanie')!=-1: 

    s.send('JOIN '+CHANNELINIT+'n') 

  if line.find('PRIVMSG')!=-1: 

    parsemsg(line)

    line=line.rstrip()

    line=line.split()

    if(line[0]=='PING'):

      s.send('PONG '+line[1]+'n')