Brackets - nie ziała "Split Window" w przypadku pliku css i html

Witam. Korzystam z Edytora BRACKETS do tworzenia stron internetowych. Ma fają opcje podziału okna na 2 części gdzie w każdej częsci można otworzyć inny plik. Mam pliki: index.html, contact.html, oraz folder css z plikiem style.css

Po kliknięciu SPLIT WINDOW aplikacja na lewo otwiera aktywny plik a następnie karze zaznaczyć Drugi plik i ten otwiera się równierz na lewo. Można kliknąć prawy panel aby się podświetlił i wtedy kliknąc plik a mimo to pojawia się on na lewo.

Czy ja nie umiem tego obsłużyć czy to po prostu nie działa?