Brak aktywności użytkownika


(Uysyzbrazzers) #1

Witam. Mam problem z wykrywaniem aktywności użytkownika w programie Visual Studio 2010 w języku vb.net, a mianowicie z keyhook i mousehook. 

Public Class Form2  Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load    KeyboardHook1.Hook()    MouseHook1.Hook()    LastActivity = System.DateTime.Now  End Sub  Private LastActivity As System.DateTime  Private Sub Form2_FormClosing(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.FormClosingEventArgs)    KeyboardHook1.Unhook()    MouseHook1.UnHook()  End Sub    Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Timer1.Tick    Label1.Text = "Nieaktywny od " & DateTime.Now.Subtract(LastActivity).Seconds.ToString() & " sekund"  End Sub  Private Sub KeyboardHook1_KeyBlocked(ByVal e As KeyHook.KeyHookEventArgs) Handles KeyboardHook1.KeyDown, KeyboardHook1.KeyUp    LastActivity = System.DateTime.Now  End Sub  Private Sub MouseHook1_MouseDown(ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles MouseHook1.MouseDown, MouseHook1.MouseUp, MouseHook1.MouseMove, MouseHook1.MouseWheel    LastActivity = System.DateTime.Now  End Sub  Private Sub Form2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Label1.Click  End SubEnd Class

Powyżej znajduje się mój kod. Jako załącznik wstawiam zrzut ekranu błędu, który blokuje program. Pozdrawiam

tytułu.png


(Semtex) #2

Witaj, popraw proszę tytuł tematu tak aby wstępnie informował o problemie, użyj przycisku EDYTUJ , który znajdziesz w lewym dolnym rogu Swojego posta otwierającego wątek. Dziękuję za uwagę.

Tip: Unikaj słów: “problem”, “help”, “pomocy” itp. Tego typu słowa nie spowodują szybszej reakcji a mogą odnieść odwrotny skutek od oczekiwanego, tytuł tematu ma być skróconym opisem Twojego posta- powodzenia.