Brak autorunu awast sie wyłącza


(Adrian Stolek) #1

log do rozpracowania.autorun exe padł


(huber2t) #2

Podaj log z Combofix