Brak dostępu do internetu, sieć niezidentyfikowana

Mam problem z internetem. Chciałem połączyć się bezprzewodowo, inicjuje się połączenie, jednak jest napisane Brak dostępu do internetu, sieć niezidentyfikowana. Zaznaczam że wifi z tego samego routera działa na telefonie. Ponizej wklejam odczyt z ipconfig/all. Proszę o pomoc

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Basia>ipconfig/all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Basia-Komputer
Sufiks podstawowej domeny DNS . . :
Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy
Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 8A-03-9A-C9-AF-EA
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR9485WB-EG Wireless Network Adap
ter
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : E8-03-9A-C9-AF-EA
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak
Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::c0cb:6421:cca8:827%14(Preferowane)

Adres IPv4 autokonfiguracji . . . . : 169.254.8.39(Preferowane)
Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Brama domyślna. . . . . . . . . . :
Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 367526810
Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-1F-A2-81-93-E8-03-9A-BA-7C-82

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : E8-03-9A-BA-7C-82
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta Ethernet Połączenie sieciowe Bluetooth:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : E8-03-9A-C9-AF-EB
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.{1EBFA7D0-98E1-4239-B317-772AD363626F}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa 6TO4 Adapter:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft 6to4
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.{DA51B20B-C134-4657-A465-41FA3CEC26B3}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.{49967F74-CF1A-4CBE-8FB0-D1F08EDEF05B}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.{ED1BD801-FEE9-4DA3-8514-FD013A09CF13}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony
Sufiks DNS konkretnego połączenia :
Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #4
Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

-https://photos.app.goo.gl/X4yNMbJsVyTbR4ro2

WIN+R

SERVICES.msc
OK
Pomoc IP - wyłączyć
-https://photos.app.goo.gl/gf6hJc8Zf40Oq4PL2

DEVMGMT.msc
OK
KARTY SIECIOWE :
Kartę Realtek PCIe GBE Family Controller - można wyłączyć
Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter - można wyłączyć (udostepnianie połączenia internetowego)
Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface , Karta tunelowa 6TO4 Adapter , Karta Microsoft ISATAP#? - odinstalować