Brak dostepu do "menedżera zadań"


(Reniek) #1

Prosze o sprawdzenie

Problemy:

 • brak dostepu do "menedżera zadań"

 • w menu "Start" brak pozycji "zamkni" oraz "uruchom"

  Logfile of HijackThis v1.99.1

  Scan saved at 13:13:09, on 2006-10-06

  Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

  MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

  Running processes:

  C:\WINDOWS\System32\smss.exe

  C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

  C:\WINDOWS\system32\services.exe

  C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

  C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

  C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

  C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

  C:\WINDOWS\system32\HASPSrv.exe

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kavmm.exe

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$CDN_OPTIMA\Binn\sqlservr.exe

  C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

  C:\WINDOWS\Explorer.EXE

  C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

  C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kwsprod.exe

  C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

  C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

  C:\Program Files\Serwer wydruków graficznych dla CDN Klasyka\RpWinKla.exe

  C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

  C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OUTLOOK.EXE

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

  C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

  C:\Program Files\Opera\Opera.exe

  C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

  C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\EXCEL.EXE

  C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

  C:\DOCUME~1\reniek\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.156\HijackThis.exe

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR

  R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.onet.pl/

  R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

  O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

  O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

  O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

  O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll

  O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll

  O4 - HKLM..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

  O4 - HKLM..\Run: [KAV50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kwsprod.exe" -run -n Workstation -v 5.0.0.0 -chkss

  O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

  O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

  O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

  O4 - Startup: PopTray.lnk = C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe

  O4 - Startup: Rejestrowanie produktów Corela.lnk = C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe

  O4 - Startup: Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE

  O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

  O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

  O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

  O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

  O4 - Global Startup: Service Manager.lnk = C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

  O4 - Global Startup: Serwer wydruków graficznych dla CDN Klasyka.lnk = ?

  O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\en-gb\bin\WindowsSearch.exe

  O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll/search.htm

  O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

  O8 - Extra context menu item: Open in new background tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/229?1499baf0d9dc47f399ef52ec7ccaa3c

  O8 - Extra context menu item: Open in new foreground tab - res://C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0001.1119\en-gb\msntabres.dll/230?1499baf0d9dc47f399ef52ec7ccaa3c

  O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

  O9 - Extra button: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

  O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

  O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

  O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

  O12 - Plugin for .fpx: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\NPRVRT32.dll

  O12 - Plugin for .ivr: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\NPRVRT32.dll

  O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl

  O16 - DPF: {5A09E43F-A0A7-4ABF-AF80-11367CF1DC8F} (MainControl Class) - http://mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

  O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

  O16 - DPF: {A6916797-7ABD-4F07-93AE-098B6F543129} (CO2Player Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrlp.cab

  O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

  O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{399216D7-1438-4832-ADE4-AF362D13D019}: NameServer = 80.244.128.1,80.244.128.2

  O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

  O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

  O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

  O23 - Service: C-DillaSrv - C-Dilla Ltd - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE

  O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe

  O23 - Service: Client Update Service for Novell (cusrvc) - Novell, Inc. - C:\WINDOWS\system32\cusrvc.exe

  O23 - Service: HASPSrv - ComArch - C:\WINDOWS\system32\HASPSrv.exe

  O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

  O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

  O23 - Service: Kaspersky Anti-Virus Service (KLBLMain) - Unknown owner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kavmm.exe" -run bl -n Workstation -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000 (file missing)


(Bbieniol) #2

Log jest czysty :slight_smile:

Jeżeli wyskakuje Ci, że Menedżer został zablokowany przez administratora, to otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik -> zapisz jako -> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki -> zapisz pod nazwą FIX.REG

Odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:

Jeżeli nie o to chodzi, to powiedz dokładniej :slight_smile:

Odpal edytor rejestru: Start -> uruchom -> regedit i przejdź do klucza:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

i w podkluczach: NoClose i NoRun zmień wartość na 0 :slight_smile:


(Gutek) #3

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222


(Reniek) #4

Odnośnie braku pozycji “zamkni” oraz “uruchom” wykonałem Twoje zalecienia:

i pomogło - dziękuję

Natomiast odnośnie braku dostępu do “menedżera zadań” to nie mam kumunikatu o tym że menedżer został zablokowany przez administratora tylko zakładka “menedżer użądzeń” jest nieatywna:

menedzer.jpg

wobec powyższego nie wykonywałem na razie Twojego zalecenia.

Odnośnie tego że mój Log jest czysty, wczśniej zanim wykonałem loga programem zalecanym na tym forum zrobiłem to programem “Spybot” i otrzymałem zalecenia naprawienia czterech elementów. Oto raport:

--- Search result list ---

Microsoft.Windows.Explorer: Ustawienia użytkownika (Zmiany w rejestrze, nothing done)

 HKEY_USERS\S-1-5-21-830155583-1819276110-3265116714-1007\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoLogOff!=W=0


Microsoft.Windows.Explorer: Ustawienia użytkownika (Zmiany w rejestrze, nothing done)

 HKEY_USERS\S-1-5-21-830155583-1819276110-3265116714-1007\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoChangeStartMenu!=W=0


Microsoft.WindowsSecurityCenter.AntiVirusOverride: Ustawienia (Zmiany w rejestrze, nothing done)

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusOverride!=dword:0


Microsoft.WindowsSecurityCenter.TaskManager: Ustawienia (Zmiany w rejestrze, nothing done)

 HKEY_USERS\S-1-5-21-830155583-1819276110-3265116714-1007\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableTaskMgr!=dword:0--- Spybot - Search Destroy version: 1.4 (build: 20050523) ---


.........

jest długi i forum całego nie przyjmuje - cały jest w pliku

tutaj


(Bbieniol) #5

O Menedżerze poczytaj tutaj -> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=98211

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners


(Reniek) #6

Ta podpowiedź pomogła:

menedżer już działa - dzięki

a oto Log z Silent Runners:

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z o.o."]

"MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [MS]

"ctfmon.exe" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NWTRAY" = "NWTRAY.EXE" ["Novell, Inc."]

"KAV50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kwsprod.exe" -run -n Workstation -v 5.0.0.0 -chkss" ["Kaspersky Lab"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]

{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "DriveLetterAccess"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]

{BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{2F603045-309F-11CF-9774-0020AFD0CFF6}" = "Synaptics Control Panel"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPCpl.dll" ["Synaptics, Inc."]

"{2F5AC606-70CF-461C-BFE1-6063670C3484}" = "Display CPL Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "DisplayCplExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Toshiba\TouchED\TouchED.DLL" ["TOSHIBA Inc."]

"{DEE12703-6333-4D4E-8F34-738C4DCC2E04}" = "RecordNow! SendToExt"

 -> {HKLM...CLSID} = "RecordNow! SendToExt"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll" [null data]

"{E91B2703-013E-4A99-AD33-2B6FB00AA356}" = "RecordNow! ContextMenuExt"

 -> {HKLM...CLSID} = "RecordNow! ContextMenuExt"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Sonic\RecordNow!\shlext.dll" [null data]

"{5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890}" = "DriveLetterAccess"

 -> {HKLM...CLSID} = "DriveLetterAccess"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll" ["Sonic Solutions"]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{13E7F612-F261-4391-BEA2-39DF4F3FA311}" = "Windows Desktop Search"

 -> {HKLM...CLSID} = "Windows Desktop Search"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\EXT\02.05.0001.1119\en-gb\msnlExt.dll" [MS]

"{97090E2F-3062-4459-855B-014F0D3CDBB1}" = "MSN Deskbar"

 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Deskbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DB\02.05.0000.1082\en-gb\deskbar.dll" [MS]

"{AF8DE18D-9065-4102-BC40-EB294A95BB07}" = "Połączenia Novell"

 -> {HKLM...CLSID} = "Połączenia Novell"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nwshlxnt.dll" ["Novell, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{B327765E-D724-4347-8B16-78AE18552FC3}" = "NeroDigitalIconHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalIconHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{7F1CF152-04F8-453A-B34C-E609530A9DC8}" = "NeroDigitalPropSheetHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalPropSheetHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{83903CAB-2FC1-40f6-8B82-DF123A5FB9E3}" = "ABBYYPDFContextMenuExtension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AbbyyPDF.PDFShellExtension.1"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ABBYY PDF Transformer 1.0\PDFShellExtension.dll" ["ABBYY (BIT Software)"]

"{B9E1D2CB-CCFF-4AA6-9579-D7A4754030EF}" = "iTunes"

 -> {HKLM...CLSID} = "iTunes"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\iTunes\iTunesMiniPlayer.dll" ["Apple Computer, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

INFECTION WARNING! "GinaDLL" = "NWGINA.DLL" ["Novell, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

INFECTION WARNING! AtiExtEvent\DLLName = "Ati2evxx.dll" ["ATI Technologies Inc."]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{7D4D6379-F301-4311-BEBA-E26EB0561882}\(Default) = "NeroDigitalExt.NeroDigitalColumnHandler"

 -> {HKLM...CLSID} = "NeroDigitalColumnHandler Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroDigitalExt.dll" ["Nero AG"]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

ABBYYPDFContextMenuExtension\(Default) = "{83903CAB-2FC1-40f6-8B82-DF123A5FB9E3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AbbyyPDF.PDFShellExtension.1"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\ABBYY PDF Transformer 1.0\PDFShellExtension.dll" ["ABBYY (BIT Software)"]

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{DD230880-495A-11D1-B064-008048EC2FC5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

NetWareMenuItems\(Default) = "{e3bbbfc0-f61f-11cf-bb16-00c04fd371f4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Menu Handlers for NetWare Capture"

          \InProcServer32\(Default) = "novnpnt.dll" ["Novell, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{DD230880-495A-11D1-B064-008048EC2FC5}"

 -> {HKLM...CLSID} = "ShellExt Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\ShellEx.dll" ["Kaspersky Lab"]

NetWareMenuItems\(Default) = "{e3bbbfc0-f61f-11cf-bb16-00c04fd371f4}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Menu Handlers for NetWare Capture"

          \InProcServer32\(Default) = "novnpnt.dll" ["Novell, Inc."]

NetWareServerMenu\(Default) = "{9b173360-732b-11ce-aa22-00805f9834b0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Extensions for NetWare Trees and Servers"

          \InProcServer32\(Default) = "novnpnt.dll" ["Novell, Inc."]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Default executables:

--------------------


HKCU\Software\Classes\.bat\(Default) = (value not set)


HKCU\Software\Classes\.cmd\(Default) = (value not set)


HKCU\Software\Classes\.com\(Default) = (value not set)


HKCU\Software\Classes\.exe\(Default) = (value not set)


HKCU\Software\Classes\.hta\(Default) = (value not set)Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\TOSHIBA SATELLITE.bmp"Startup items in "reniek" & "All Users" startup folders:

--------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\reniek\Menu Start\Programy\Autostart

"PopTray" -> shortcut to: "C:\Program Files\PopTray\PopTray.exe" ["Renier Crause"]

"Rejestrowanie produktów Corela" -> shortcut to: "C:\Program Files\Corel\Graphics9\Register\Remind32.exe" ["IntelliQuest Communications, Inc."]

"Szybkie uruchamianie programu Microsoft Office OneNote 2003" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\ONENOTEM.EXE /tsr" [MS]


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Gamma Loader" -> shortcut to: "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe" ["Adobe Systems, Inc."]

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"BlueSoleil" -> shortcut to: "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe" ["IVT Corporation"]

"Microsoft Office" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE -b -l" [MS]

"Service Manager" -> shortcut to: "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe /n" [MS]

"Serwer wydruków graficznych dla CDN Klasyka" -> shortcut to: "C:\Program Files\Serwer wydruków graficznych dla CDN Klasyka\RpWinKla.exe" ["CDN S.A."]

"Windows Desktop Search" -> shortcut to: "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0001.1119\en-gb\bin\WindowsSearch.exe /startup" [MS]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\netware\NWWS2NDS.DLL" ["Novell, Inc."]

000000000005\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\netware\NWWS2SAP.DLL" ["Novell, Inc."]

000000000006\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\netware\NWWS2SLP.DLL" ["Novell, Inc."]

000000000007\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 24

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\

"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "MSN Search Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1082\en-gb\msntb.dll" [MS]


Explorer Bars


Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Badanie"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0002-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_02"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\

"ButtonText" = "Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego"

"CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll" [MS]


{2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}\

"MenuText" = "Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego..."

"CLSIDExtension" = "{2EAF5BB0-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Create Mobile Favorite"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll" [MS]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Badanie"


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI Technologies Inc."]

BlueSoleil Hid Service, BlueSoleil Hid Service, "C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe" [null data]

C-DillaSrv, C-DillaSrv, "C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CDANTSRV.EXE" ["C-Dilla Ltd"]

ConfigFree Service, CFSvcs, "C:\Program Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe" ["TOSHIBA CORPORATION"]

HASPSrv, HASPSrv, "C:\WINDOWS\system32\HASPSrv.exe" ["ComArch"]

Kaspersky Anti-Virus Service, KLBLMain, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus for Workstation 5\kavmm.exe" -run bl -n Workstation -v 5.0.0.0 -ttsr 10000000" ["Kaspersky Lab"]

MSSQL$CDN_OPTIMA, MSSQL$CDN_OPTIMA, "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$CDN_OPTIMA\Binn\sqlservr.exe -sCDN_OPTIMA" [MS]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

HP Master Monitor\Driver = "HPBMMON.DLL" ["Hewlett-Packard"]

hpzlnt09\Driver = "hpzlnt09.dll" ["HP"]

Network Print Port\Driver = "C:\Program Files\Network Print Monitor\Driver.DLL" [empty string]

PDFCreator\Driver = "pdfcmnnt.dll" [null data]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 162 seconds.

+ The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars

 took 44 seconds.

---------- (total run time: 234 seconds)

(Bbieniol) #7

Czysto :slight_smile:


(Reniek) #8

czyli tymi czterema wpisami wykrytymi przez “Spybot” się nie przejmować i nie ruszać ich ?


(Bbieniol) #9

Przeskanuj jeszcze raz SpyBotem i zobacz czy nadal wszystkie się pojawiają :slight_smile:


(Reniek) #10

teraz są już tylko 3

raport jest: tutaj