Brak dziedziczenia uprawnień przez pliku utworzone w pmanfm, chromium


(czeper) #1

Mam taką oto sytuację: katalog nadrzędny (html) z uprawnienami 775. Właścicielem katalogu jest user:www-data. Poleceniem umask 002 ustawiłem takie same uprawnienia dla plików i folderów utworzonych w tym katalogu. Dziedziczenie działa, gdy tworzę sobie plik w konsoli (touch plik), jednak gdy tworzę plik w pcmanfm, uprawnienia wyglądają tak: 755. Podobnie jest, gdy np otwieram stronę w chromium, która to strona zapisuje pliki w katalogu cache, ktora znajduje się w katalogu html. Skąd ta różnica?


(nintyfan) #2

Różnica polega pewnie we sposobie implementacji użytych przez Ciebie narzędzi. Domyślny system uprawnień Linuksa(DAC) nie dostarcza możliwości dziedziczenia uprawnień. To, co robisz, to ustawianie uprawnień w czasie tworzenia pliku, a narzędzia mogą określić swoje uprawnienia, nie polegając na zmiennej środowiskowej UMASK.