Brak dżwięku 5.1 w grach


(Saso18) #1

POSIADAM PłYTE GIGABYTE Z ZINTEGROWANOM KARTą DżWIęKOWOM REALTEK 889A PODłąCZONOM DO KINA DOMOWEGO PSZEZ WYJśCIE OPTYCZNE W FILMACH MAM DżWIęK 5.1 DZIęKI AC3FILTER NIESTETY W GRACH JEST TYLKO STEREO MAM ZAJNSTLOWANE NAJNOWSZE STEROWNIKI REALTEK R179 MOżę KTOś MIAł PODOBNY PROBLEM I SOBIE Z NIM PORADZIł Z GURY DżIęKUJE ZA POMOC


(Patrykpucek) #2

Jeśli gra ma dźwięk w formacie Stereo i nie ma opcji zmiany na inny format, to nie bedzie dźwięku 5.1


(Saso18) #3

GRAłEM W KILKA STARSZYCH I NOWSZYCH KTURE MIAłY OPCJE 5.1 NIESTETY U MNIE NIE DZIAłA