Brak dźwięku, pasek zadań szary


(Gg505) #1

Witam! U znajomych po resecie kompa (zawiesił się z nieznanej przyczyny) nagle nie da się żadnym odtwarzaczem słuchać muzyki a pasek zadań na dole z koloru błękitnego zmienił kolor na szary. Komp ogółem muli koszmarnie. Pomóżcie.


(Pawel Pieczyrak) #2

Jak dasz rade to użyj przywracania systemu. Jesli to nie pomoże, przeskanuj komputer programem antywirusowym. Jeśli komputer bedzie bardzo mulił wyłącz zbędne aplikacje.


(Gg505) #3

Próbowałem przywracanie - nie możliwe niestety :frowning:

Program antywirusowy - skanowany był

Zbędne aplikacje - Ciągle są wyłączone

Jak odzyskać, aby działał dźwięk i kolor paska zadań (niebieski)?

@EDIT:

HJT:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 11:45:27, on 2007-12-27

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSVCCDA.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Creative\ShareDLL\MediaDet.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Share_Accelerator_MM toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.22\ShoppingReport.dll

O2 - BHO: Share_Accelerator_MM toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll

O3 - Toolbar: Share_Accelerator_MM toolbar - {4596013b-6c31-408b-a266-deae5c086dc2} - C:\Program Files\Share_Accelerator_MM\tbShar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\Splash Screen\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program Files\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WINDVDPatch] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpyWare Shield] "C:\Program Files\Acronis\PrivacyExpert\Shield.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [InCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apis] C:\PROGRA~1\APISTU~1.1\Apis.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [TaskBar] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTask.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\RemoteCenter\Rc\Rcman.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [iPlusAgent2] "C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-484763869-602609370-839522115-1003\..\Run: [TaskTray] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy\TaskBar\CTLTray.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-484763869-602609370-839522115-1003\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-484763869-602609370-839522115-1003\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-484763869-602609370-839522115-1003\..\Run: [iPlusAgent2] "C:\Program Files\iriver\iriver plus 2\iAgent2.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - S-1-5-21-484763869-602609370-839522115-1003 Startup: WordWeb.lnk = C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe (User '?')

O4 - Startup: WordWeb.lnk = C:\Program Files\WordWeb\wweb32.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &WordWeb... - res://C:\WINDOWS\wweb32.dll/lookup.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.22\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program Files\ShoppingReport\Bin\2.0.22\ShoppingReport.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O23 - Service: Acronis Scheduler2 Service (AcrSch2Svc) - Acronis - C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSVCCDA.EXE


--

End of file - 7636 bytes

Silent Runners: nie działa - błąd bladyg8.png

@EDIT2: Błąd z winampa bladqu1.png