Brak ikony "Bezpieczne usuwanie sprzętu"

Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Ikony obszaru powiadomień

<=== Tutaj jej nie ma i na pasku zadań.