Brak ikony "Bezpieczne usuwanie sprzętu"


(Djzon) #1
Panel sterowania\Wszystkie elementy Panelu sterowania\Ikony obszaru powiadomień

<=== Tutaj jej nie ma i na pasku zadań.