Brak komend typu: "ping, tracert"


(Csmamcs) #1

nie mogę używać komend z konsoli, skąd mogę pobrać pliki ping.exe, tracert.exe itp...


(Sitemaster) #2

hmmm, może z plytki instalacyjnej? :wink:


(Csmamcs) #3

na płytce instalacyjnej nie istniejeplik ping.exe oraz inne.


(Zulowski) #4

Jaki Windows?

Zresztą nie ważne, na pewno są do doinstalowania w "dodaj/usuń składniki systemu windows"


(Sitemaster) #5

Jak nie ma jak jest.

z konsoli dajesz: expand X**** :\i386\ping.ex_ c:\windows\system32\ping.exe

gdzie X to litera CD

analogicznie postępujesz dla tracerta


(Csmamcs) #6

dzięki wielkie ;]