Brak mozliwosci edycji rejestru i brak opcji folderow

Witam,

nie moge edytowac rejestru “Edycja została wyłączona przez adminstratora sieci” - a jestem na koncie admina.

Znikła opcja folderów w panelu sterowania. Najwidoczniej jest to wirus, ale skanuje już drugi raz antywirusem i nic z tego nie wychodzi.

Logi z HijackThis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:02:00, on 2011-01-29

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\WINDOWS\Explorer.exe

E:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe

E:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - (no file)

F2 - REG:system.ini: Shell=xplorer.exe "

O2 - BHO: Adobe PDF Link Helper - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: QT Breadcrumbs Address Bar - {af83e43c-dd2b-4787-826b-31b17dee52ed} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT TabBar - {d2bf470e-ed1c-487f-a333-2bd8835eb6ce} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: QT Tab Standard Buttons - {D2BF470E-ED1C-487F-A666-2BD8835EB6CE} - mscoree.dll (file missing)

O3 - Toolbar: (no name) - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "E:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [LClock] C:\Program Files\LClock\LClock.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [_nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O4 - Startup: AutorunsDisabled

O4 - Global Startup: AutorunsDisabled

O7 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System, DisableRegedit=1

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - E:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Odds Maker - {b3cab7b9-eb43-46a2-8e15-02cc298dec71} - C:\D & S\Administrator\Menu Start\Programy\Odds Maker\Odds Maker.lnk (HKCU)

O9 - Extra button: Luxury Casino - {C094E9EC-AFA0-4984-B359-F2537FB68818} - C:\Microgaming\Casino\LuxuryCasino\casinogame.exe (file missing) (HKCU)

O9 - Extra button: The Gaming Club - {D59522A0-0594-496A-A3FB-0AFFF1243401} - C:\Microgaming\Casino\GamingClub\casinogame.exe (file missing) (HKCU)

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - Unknown owner - E:\Program Files\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe


--

End of file - 5811 bytes

Jakieś porady aby rozwiązać problem?

Chciał bym uniknąć formatu.

Pobierz OTL otl-gmer-rsit-dds-inne-instrukcje-t370405.html przeskanuj daj log OTL.txt oraz Extras.txt.

:slight_smile:

log z OTL.txt

http://wklej.to/bqJt8

log z Extras.txt

http://wklej.to/8w61d

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt…Zatwierdź restart komputera. Zapisz raport, który pokaże się po restarcie. Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem kliknij (Skanuj).

Pokaż nowy log OTL.txt oraz raport z usuwania.