Brak możliwości instalacji programów, msconfig nie żywy itp

Witam, system super wykolejony, w msconfig nie można zastosować zmian bo wszystko wraca co stanu w jakim go zastajemy przy włączeniu. Podczas instalacji jakiejkolwiek aplikacji pojawia się informacja “wystąpił błąd podczas próby zmiany nazwy pliku w folderze docelowym” ogólnie cuda i kosmosy. Może uda się jakoś z tego wygrzebać nim rozpocznę reinstalację. Wklejam tylko OTL bo Extras mi się nie wygenerował. Spróbuję jeszcze raz w awaryjnym a na ten czas będę wdzięczny jak ktoś zerknie na otl.txt i poratuje.

 

Pozdrawiam,

krychu15

 

http://wklej.org/id/1302668/

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

:OTL
SRV - [2014-02-26 19:06:38 | 000,206,848 | ---- | M] () [Auto | Running] -- C:\Windows\Installer\{1A4C7386-C791-BDEB-16C0-CC35F66BC9E6}\syshost.exe -- (syshost32)
DRV:64bit: - [2014-02-27 07:41:46 | 000,077,240 | ---- | M] () [Kernel | System | Stopped] -- C:\Windows\SysNative\drivers\2675108.sys -- (2675108)
O2 - BHO: (Media View) - {c8e8bc1d-0d47-405f-ab5a-d8c429837c0c} - C:\Program Files (x86)\MediaViewV1\MediaViewV1alpha3813\ie\MediaViewV1alpha3813.dll File not found
O2 - BHO: (Media Viewer) - {c94e5f07-2bc4-4ee7-a699-054d2dabcd00} - C:\Program Files (x86)\MediaViewerV1\MediaViewerV1alpha1506\ie\MediaViewerV1alpha1506.dll ()
O3 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - No CLSID value found.
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [{25FDB2A9-DD29-8519-E6B8-F438483CFA9A}] C:\Users\User\AppData\Roaming\Xoyru\duqa.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [{5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7}] "C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HFAO4BMW\LeagueofLegends_EUNE_Installer_06_17_13[1].exe" /cmdloc "HKCU\Software\Riot Games AiTemp\{5DE67937-45D5-45E4-923C-0B7F7EC929A7}" File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [FDPRO-516] C:\Program Files (x86)\Fighters\FighterLauncher.exe FDPRO File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [NextLive] C:\Windows\SysWOW64\rundll32.exe "C:\Users\User\AppData\Roaming\newnext.me\nengine.dll",EntryPoint -m l File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [PCSpeedUp] C:\Program Files (x86)\Przyspiesz Komputer\PCSUNotifier.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [Tech Net Audio] "C:\ProgramData\Tech Net Audio\omylcqksw.exe" File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [Uswige] C:\Users\User\AppData\Roaming\Gisi\uswige.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [vmware-unity] C:\Users\User\AppData\Roaming\vmware-unity.exe File not found
O4 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000..\Run: [x86kernel2] c:\users\user\appdata\roaming\70079198\svchost.exe File not found
O6 - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\Explorer\Run: 50001 = C:\PROGRA~3\LOCALS~1\Temp\mseajaw.bat ()
O20 - HKU\S-1-5-21-2901323600-3389133800-2282497457-1000 Winlogon: Shell - ("C:\Windows\SysWOW64\Windows Server\wserver.exe") - C:\Windows\SysWOW64\Windows Server\wserver.exe ()
O27 - HKLM IFEO\AvastSvc.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\AvastUI.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avcenter.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avconfig.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avgcsrvx.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avgidsagent.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avgnt.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avgrsx.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avguard.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avgui.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avgwdsvc.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avp.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\avscan.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\bdagent.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\blindman.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\ccuac.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\ComboFix.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\egui.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\hijackthis.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\instup.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\keyscrambler.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\mbam.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\mbamgui.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\mbampt.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\mbamscheduler.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\mbamservice.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\MpCmdRun.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\MSASCui.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\MsMpEng.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\msseces.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\rstrui.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\SDFiles.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\SDMain.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\SDWinSec.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\spybotsd.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\wireshark.exe: Debugger - nqij.exe File not found
O27 - HKLM IFEO\zlclient.exe: Debugger - nqij.exe File not found
:Files
C:\Windows\SysWow64\Windows Server
C:\Program Files (x86)\MediaViewerV1
C:\Users\User\AppData\Roaming\msconfig.ini
c:\users\user\appdata\roaming\70079198
C:\Windows\Installer\{1A4C7386-C791-BDEB-16C0-CC35F66BC9E6}
C:\Users\User\AppData\Roaming\Xoyru
C:\Users\User\AppData\Roaming\Gisi
C:\Users\User\AppData\Roaming\*.exe 
:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.

Dzięki.

Raport OTL: http://wklej.org/id/1302743/

Raport MBAM: http://wklej.org/id/1302755/

Log Autoruns: http://wklej.org/id/1302765/

 

Wcześniej nie mogłem ani uruchomić ani zainstalować żadnego programu, teraz udało mi się odpalić mbam, ale przy nie których aplikacjach np. skype rzuca błędem “system windows nie może uzyskać dostępu do określonego urządzenia ścieżki lub pliku”. Msconfig zachowuje się jak wcześniej po kliknięciu zastosuj, wszystko co odznaczam/zaznaczam wraca do pierwotnego stanu.

Przecież napisałem żebyś pokazał nowy log.