Brak możliwości połączenia z komputerami w śieci lokalnej

Nie mogę się połączyć z komputerami w sieci lokalnej np. kolega zakłada srver gry na lanie i ja go nie widzę mimo że inne komputery go widzą, jak inni podłączają się pod mój kabel inny komputer widzi wszystko normalnie.

Tak samo jak klikam komputer i sieć to nie widać żadnych komputerów w sieci. Nie wiem co robić. Komputer niedawno był formatowany ale już przed formatowaniem były pewne problemy, ale wtedy nie widział tylko niektórych komputerów.

Jak klikam ping i wpisuje adres ip kumpla to jest 100% utraconych pakietów.

Karta sieciowa: Broadcom NetLink Gigabit Ethernet

Sposób połączenia: Kabel

System operacyjny: Win7

Co to jest za sieć LAN. Sieć w twoim domu? Sieć LAN w bloku czy może sieć osiedlowa? Prokół IP prawidłowo skonfigurowany? Uruchom wiersz poleceń i podaj wyniki poniższych poleceń z twojego komputera i z komputera, na którym kolega stawia serwery gry.

ipconfig /all

route print

Sieć w akademiku

Wyniki z tych komend moje:

C:\Users\Michał>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : Ziomalkomp

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

  Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

  Lista przeszukiwania sufiksów DNS : ds.utp.edu.pl


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 78-E4-00-F5-BD-0A

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta sieciowa Broadcom 802.11n

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 78-E4-00-F5-BD-0A

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta Ethernet Połączenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 88-AE-1D-0F-2C-29

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::88b2:5e83:aff6:1a0e%10(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 10.30.3.157(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 października 2013 11:39:03

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 25 października 2013 17:39:02

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.30.0.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.30.0.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 242244278

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-19-CB-B3-5E-88-AE-1D-0F-2C-29


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 212.122.200.3

                    212.122.192.34

                    212.122.221.129

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 7A-79-19-88-ED-FA

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2620:9b::1988:edfa(Preferowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::ce5:aecf:caa8:7718%19(Preferowane)


  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 25.136.237.250(Preferowane)

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.0.0.0

  Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 października 2013 11:39:03

  Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 25 października 2014 11:41:10

  Brama domyślna. . . . . . . . . . : 2620:9b::1900:1

                    25.0.0.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 310016402

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-19-CB-B3-5E-88-AE-1D-0F-2C-29


  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1

                    fec0:0:0:ffff::2%1

                    fec0:0:0:ffff::3%1

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony


Karta tunelowa isatap.ds.utp.edu.pl:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


Karta tunelowa Połączenie lokalne* 3:


  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2450:1df3:a640:7862(Pref

erowane)

  Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::2450:1df3:a640:7862%14(Preferowane)


  Brama domyślna. . . . . . . . . . :

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony


Karta tunelowa isatap.{D9A2AB65-6F41-4538-9A00-B091776EE39E}:


  Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

  Sufiks DNS konkretnego połączenia :

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak


C:\Users\Michał>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 15...78 e4 00 f5 bd 0a ......Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter

 11...78 e4 00 f5 bd 0a ......Karta sieciowa Broadcom 802.11n

 10...88 ae 1d 0f 2c 29 ......Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet

 19...7a 79 19 88 ed fa ......Hamachi Network Interface

 1...........................Software Loopback Interface 1

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 25.0.0.1 25.136.237.250 9256

     0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.0.1 10.30.3.157 20

    10.30.0.0 255.255.252.0 On-link 10.30.3.157 276

   10.30.3.157 255.255.255.255 On-link 10.30.3.157 276

   10.30.3.255 255.255.255.255 On-link 10.30.3.157 276

     25.0.0.0 255.0.0.0 On-link 25.136.237.250 9256

  25.136.237.250 255.255.255.255 On-link 25.136.237.250 9256

  25.255.255.255 255.255.255.255 On-link 25.136.237.250 9256

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.30.3.157 276

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 25.136.237.250 9256

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.30.3.157 276

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 25.136.237.250 9256

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Adres sieciowy Maska sieci Adres bramy Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 25.0.0.1 Domyślne

===========================================================================


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 19 9020 ::/0 2620:9b::1900:1

 1 306 ::1/128 On-link

 14 58 2001::/32 On-link

 14 306 2001:0:5ef5:79fd:2450:1df3:a640:7862/128

                  On-link

 19 276 2620:9b::/96 On-link

 19 276 2620:9b::1988:edfa/128 On-link

 10 276 fe80::/64 On-link

 19 276 fe80::/64 On-link

 14 306 fe80::/64 On-link

 19 276 fe80::ce5:aecf:caa8:7718/128

                  On-link

 14 306 fe80::2450:1df3:a640:7862/128

                  On-link

 10 276 fe80::88b2:5e83:aff6:1a0e/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 14 306 ff00::/8 On-link

 10 276 ff00::/8 On-link

 19 276 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 0 4294967295 2620:9b::/96 On-link

 0 9000 ::/0 2620:9b::1900:1

===========================================================================

Dodane 25.10.2013 (Pt) 11:55 – Mojego kumpla

Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600]

(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


C:\Documents and Settings\Grzegorz>ipconfig


Konfiguracja IP systemu WindowsKarta Ethernet Hamachi:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 25.137.231.197

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.0.0.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . :


Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.30.4.25

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.30.4.1


Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.30.5.155

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.30.4.1


C:\Documents and Settings\Grzegorz>ipconfig /all


Konfiguracja IP systemu Windows


    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : GRZEGORZ

    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :

    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany

    Routing IP włączony . . . . . . . : Tak

    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Tak

    Lista przeszukiwania sufiksów DNS : ds.utp.edu.pl

                      ds.utp.edu.pl


Karta Ethernet Hamachi:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia :

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 7A-79-00-00-00-00

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

    Autokonfiguracja włączona . . . . : Nie

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 25.137.231.197

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.0.0.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . :

    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 25.0.0.1

    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 24 października 2013 19:55:28

    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 24 października 2014 19:55:28


Karta Ethernet Połączenie sieci bezprzewodowej:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 4313 802.11b/g/n

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-26-82-77-E9-1C

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.30.4.25

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.30.4.1

    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.30.0.1

    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 212.122.200.3

                      212.122.192.34

                      212.122.221.129

    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 października 2013 10:34:51

    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 25 października 2013 16:34:51


Karta Ethernet Połączenie lokalne 2:


    Sufiks DNS konkretnego połączenia : ds.utp.edu.pl

    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 1C-C1-DE-0A-68-23

    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

    Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 10.30.5.155

    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.252.0

    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 10.30.4.1

    Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 10.30.0.1

    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 212.122.200.3

                      212.122.192.34

                      212.122.221.129

    Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 25 października 2013 11:27:10

    Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 25 października 2013 17:27:10


C:\Documents and Settings\Grzegorz>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

0x1 ........................... MS TCP Loopback interface

0x80005 ...7a 79 00 00 00 00 ...... Hamachi Network Interface - Wireless Interme

diate Driver

0xa0002 ...00 26 82 77 e9 1c ...... Broadcom 4313 802.11b/g/n - Sterownik minipo

rt Harmonogramu pakietˇw

0xa0003 ...1c c1 de 0a 68 23 ...... Realtek PCIe GBE Family Controller - Sterown

ik miniport Harmonogramu pakietˇw

===========================================================================

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka


     0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.4.1 10.30.4.25 25

     0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.4.1 10.30.5.155 20

    10.30.4.0 255.255.252.0 10.30.4.25 10.30.4.25 25

    10.30.4.0 255.255.252.0 10.30.5.155 10.30.5.155 20

    10.30.4.25 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25

   10.30.5.155 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20

  10.255.255.255 255.255.255.255 10.30.4.25 10.30.4.25 25

  10.255.255.255 255.255.255.255 10.30.5.155 10.30.5.155 20

     25.0.0.0 255.0.0.0 25.137.231.197 25.137.231.197 20

  25.137.231.197 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20

  25.255.255.255 255.255.255.255 25.137.231.197 25.137.231.197 20

    127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1

   169.254.0.0 255.255.0.0 25.137.231.197 25.137.231.197 20

    224.0.0.0 240.0.0.0 10.30.4.25 10.30.4.25 25

    224.0.0.0 240.0.0.0 10.30.5.155 10.30.5.155 20

    224.0.0.0 240.0.0.0 25.137.231.197 25.137.231.197 20

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.30.4.25 10.30.4.25 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 10.30.5.155 10.30.5.155 1

 255.255.255.255 255.255.255.255 25.137.231.197 25.137.231.197 1

Domyślna brama: 10.30.4.1.

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Documents and Settings\Grzegorz>

Twój kolega jest podłączony do innej podsieci, dlatego nie macie ze sobą połączenia. Jeśli te podsieci są VLANami, możliwe że nie ma routingu między VLANami, a każdy VLAN może mieć tylko dostęp do internetu i/lub tylko potrzebnych zasobów sieci. Ewentualnie nie ma routingu między podsieciami, lub administrator blokuje ruch między sieciami. Administrator może też przypisywać konkretne urządznia do konkretnych VLANów i nazywa się do VLANami dynamicznymi, polega to na tym, że określony komputer, podłączając się do sieci w różnych miejscach, zawsze podłączany jest do tego samego VLANu. To by mogło tłumaczyć dlaczego u Ciebie nie działa, a u kolegi tak.

Inna sprawa, w wielu przypadkach z jakimi miałem do czynienia, Hamachi często powodowało problemy z siecią, wyłącz Hamachi oraz jego interfejs wirtualny i jeśli trzeba, usuń trasę domyślną z tablicy routingu ustawioną przez Hamachi (trasa stała).

Hamachi zainstalowałem bo nie działało na normalnym lanie więc to pewnie ie jest przyczyną problemu. Dziękuję za odpowiedź. Zakupiliśmy ruter Wifi i z tym sprzętem teraz będziemy kombinować. Mam rozumieć że wszystko na moim komputerze jest ustawione prawidłowo?

Tak, wszystko jest okej. Oba komputery podłączone są do innych podsieci, w których może nie być routingu lub są celowo odseparowane od siebie. Jedynie Hamachi standardowo robi bałagan, dlatego możesz usunąć trasę domyślną przez sieć Hamachi, tj. 25.0.0.0/8.