Brak możliwości przywrócenia bootloadera windowsa 7


(Madras) #1

Witam,

Chciałem przywrócić bootloader windowsa, ale napotkałem na problemy. Wcześniej funkcję wyboru systemów posiadał 'Grub'. Z płytki z obrazem windowsa wybrałem funkcję naprawy startu systemu -  "startup repair", ale po restarcie wyświetla się tylko czarny ekran... Wróciłem znowu do płytki instalacyjnej, po czym wybrałem konsolę i wrzuciłem szybko 3 komendy:

bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
bootrec.exe /RebuildBcd

Niestety przy fixboot konsola wyrzuciła następującą treść: "The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not corrupted." W sieci napotkałem na różne rozwiązania, ale żadne nie przyniosło skutku...


(marcin82) #2

Uruchom livecd linuksa i podaj wynik skryptu bootinfoscript:

http://sourceforge.net/projects/bootinfoscript/ .

 

Możesz też spróbować nadpisać MBR Windows 7 za pomocą programu ms-sys , znajduje się np. w obrazie ISO SystemRescueCD:

http://www.sysresccd.org/SystemRescueCd_Homepage .

Oczywiście najpierw poczytaj pomoc programu i upewnij się 10 razy, że wiesz co robisz i zapisujesz MBR do odpowiedniego dysku.

ms-sys --help

http://linux.die.net/man/1/ms-sys .


(Madras) #3

Oto kod:

Boot Info Script 0.61 [1 April 2012]

============================= Boot Info Summary: ===============================

=> Windows is installed in the MBR of /dev/sda.

sda1: __________________________________________________________________________

File system: ntfs
Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /bootmgr /Boot/BCD

sda2: __________________________________________________________________________

File system: ntfs
Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System: Windows 7
Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe

sda3: __________________________________________________________________________

File system: ntfs
Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /BOOTMGR /BOOT/BCD

sda4: __________________________________________________________________________

File system: Extended Partition
Boot sector type: Grub2 (v1.99)
Boot sector info: Grub2 (v1.99) is installed in the boot sector of sda4
and looks at sector 475698720 of the same hard drive
for core.img. core.img is at this location and looks
in partition 132 for .

sda5: __________________________________________________________________________

File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:

sda6: __________________________________________________________________________

File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System:
Boot files:

sda7: __________________________________________________________________________

File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Debian GNU/Linux stretch/sid
Boot files: /grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

sda8: __________________________________________________________________________

File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Ubuntu 15.04
Boot files: /grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________

Disk /dev/sda: 298.1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

/dev/sda1 * 2,048 3,074,047 3,072,000 27 Hidden NTFS (Recovery Environment)
/dev/sda2 3,082,240 451,389,439 448,307,200 7 NTFS / exFAT / HPFS
/dev/sda3 604,020,736 625,141,759 21,121,024 17 Hidden NTFS / HPFS
/dev/sda4 451,391,486 596,432,895 145,041,410 f W95 Extended (LBA)
/dev/sda5 451,391,488 455,604,377 4,212,890 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda6 497,549,312 596,428,799 98,879,488 83 Linux
/dev/sda7 476,579,840 497,547,263 20,967,424 83 Linux
/dev/sda8 455,608,320 476,579,023 20,970,704 83 Linux

“blkid” output: ________________________________________________________________

Device UUID TYPE LABEL

/dev/loop0 squashfs
/dev/loop1 DM_snapshot_cow
/dev/loop2 squashfs
/dev/loop3 24375583-5faa-4172-8345-5dff1a0e89e5 ext4 _Fedora-Live-Des
/dev/loop4 DM_snapshot_cow
/dev/mapper/live-base 24375583-5faa-4172-8345-5dff1a0e89e5 ext4 _Fedora-Live-Des
/dev/mapper/live-osimg-min 24375583-5faa-4172-8345-5dff1a0e89e5 ext4 _Fedora-Live-Des
/dev/mapper/live-rw 24375583-5faa-4172-8345-5dff1a0e89e5 ext4 _Fedora-Live-Des
/dev/sda1 6A5A5F7A5A5F424D ntfs System
/dev/sda2 3864851F6484E14C ntfs TI105828W0G
/dev/sda3 581EAA991EAA6FA4 ntfs HDDRECOVERY
/dev/sda5 05cd90a8-0b39-4e06-8a3b-afe47efda158 swap
/dev/sda6 0e58dde8-53ac-45f7-9e1f-8b5eb9d6b535 ext4
/dev/sda7 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ext4 debian
/dev/sda8 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ext4
/dev/sr0 2013-12-12-00-56-55-00 iso9660 Fedora-Live-Desktop-x86_64-20-1

========================= “ls -R /dev/mapper/” output: =========================

/dev/mapper:
control
live-base
live-osimg-min
live-rw

================================ Mount points: =================================

Device Mount_Point Type Options

/dev/mapper/live-rw / ext4 (rw,noatime,seclabel,data=ordered)
/dev/sr0 /run/initramfs/live iso9660 (ro,relatime)

============================= sda7/grub/grub.cfg: ==============================


DO NOT EDIT THIS FILE

It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

BEGIN /etc/grub.d/00_header

if [-s $prefix/grubenv]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if ["${next_entry}"] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi

if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then
menuentry_id_option="–id"
else
menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if ["${prev_saved_entry}"]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [-z “${boot_once}”]; then
saved_entry="${chosen}"
save_env saved_entry
fi
}
function load_video {
if [x$feature_all_video_module = xy]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [x$feature_default_font_path = xy] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=en_US
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if ["${recordfail}" = 1] ; then
set timeout=30
else
if [x$feature_timeout_style = xy] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=5

Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is

unavailable.

else
set timeout=5
fi
fi

END /etc/grub.d/00_header

BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme

set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue

END /etc/grub.d/05_debian_theme

BEGIN /etc/grub.d/10_linux

function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode

END /etc/grub.d/10_linux

BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen

END /etc/grub.d/20_linux_xen

BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober

END /etc/grub.d/30_os-prober

BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware

END /etc/grub.d/30_uefi-firmware

BEGIN /etc/grub.d/40_custom

This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

the ‘exec tail’ line above.

END /etc/grub.d/40_custom

BEGIN /etc/grub.d/41_custom

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [-z “${config_directory}” -a -f $prefix/custom.cfg]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi

END /etc/grub.d/41_custom


=========================== sda7/boot/grub/grub.cfg: ===========================


DO NOT EDIT THIS FILE

It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

BEGIN /etc/grub.d/00_header

if [-s $prefix/grubenv]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if ["${next_entry}"] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi

if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then
menuentry_id_option="–id"
else
menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if ["${prev_saved_entry}"]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [-z “${boot_once}”]; then
saved_entry="${chosen}"
save_env saved_entry
fi
}
function load_video {
if [x$feature_all_video_module = xy]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [x$feature_default_font_path = xy] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=pl_PL
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if ["${recordfail}" = 1] ; then
set timeout=30
else
if [x$feature_timeout_style = xy] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=5

Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is

unavailable.

else
set timeout=5
fi
fi

END /etc/grub.d/00_header

BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme

set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue

END /etc/grub.d/05_debian_theme

BEGIN /etc/grub.d/10_linux

function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode
menuentry ‘Debian GNU/Linux’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.0.0-2-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-4.0.0-2-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-4.0.0-2-686-pae
}
submenu ‘Opcje zaawansowane dla systemu Debian GNU/Linux’ $menuentry_id_option ‘gnulinux-advanced-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
menuentry ‘Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 4.0.0-2-686-pae’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-4.0.0-2-686-pae-advanced-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.0.0-2-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-4.0.0-2-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-4.0.0-2-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 4.0.0-2-686-pae (sysvinit)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-4.0.0-2-686-pae-init-sysvinit-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.0.0-2-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-4.0.0-2-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet init=/lib/sysvinit/init
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-4.0.0-2-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 4.0.0-2-686-pae (recovery mode)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-4.0.0-2-686-pae-recovery-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 4.0.0-2-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-4.0.0-2-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-4.0.0-2-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.16.0-4-686-pae’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.16.0-4-686-pae-advanced-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.16.0-4-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-686-pae (sysvinit)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.16.0-4-686-pae-init-sysvinit-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.16.0-4-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet init=/lib/sysvinit/init
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-686-pae (recovery mode)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.16.0-4-686-pae-recovery-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.16.0-4-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.2.0-4-686-pae’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.2.0-4-686-pae-advanced-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.2.0-4-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-686-pae (sysvinit)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.2.0-4-686-pae-init-sysvinit-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.2.0-4-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet init=/lib/sysvinit/init
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-686-pae (recovery mode)’ --class debian --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.2.0-4-686-pae-recovery-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 --hint=‘hd2,msdos7’ 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.2.0-4-686-pae…'
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-686-pae
}
}

END /etc/grub.d/10_linux

BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen

END /etc/grub.d/20_linux_xen

BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober

menuentry ‘Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-6A5A5F7A5A5F424D’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd2,msdos1’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint=‘hd2,msdos1’ 6A5A5F7A5A5F424D
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6A5A5F7A5A5F424D
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
menuentry ‘Windows 7 (loader) (na /dev/sda2)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-3864851F6484E14C’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd2,msdos2’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 --hint=‘hd2,msdos2’ 3864851F6484E14C
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3864851F6484E14C
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
menuentry ‘Windows Recovery Environment (loader) (na /dev/sda3)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-581EAA991EAA6FA4’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd2,msdos3’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos3 --hint-efi=hd0,msdos3 --hint-baremetal=ahci0,msdos3 --hint=‘hd2,msdos3’ 581EAA991EAA6FA4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 581EAA991EAA6FA4
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}
menuentry ‘Ubuntu 15.04 (15.04) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-simple-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 --hint=‘hd2,msdos8’ c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
submenu ‘Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu 15.04 (15.04) (na /dev/sda8)’ $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-advanced-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
menuentry ‘Ubuntu (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic–c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 --hint=‘hd2,msdos8’ c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.19.0-15-generic (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic–c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 --hint=‘hd2,msdos8’ c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.19.0-15-generic (recovery mode) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic-root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro recovery nomodeset-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd2,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 --hint=‘hd2,msdos8’ c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro recovery nomodeset
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
}

END /etc/grub.d/30_os-prober

BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware

END /etc/grub.d/30_uefi-firmware

BEGIN /etc/grub.d/40_custom

This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

the ‘exec tail’ line above.

END /etc/grub.d/40_custom

BEGIN /etc/grub.d/41_custom

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [-z “${config_directory}” -a -f $prefix/custom.cfg]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi

END /etc/grub.d/41_custom


=============================== sda7/etc/fstab: ================================


/etc/fstab: static file system information.

Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a

device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

/ was on /dev/sdc10 during installation

UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb / ext4 errors=remount-ro 0 1

/home was on /dev/sdc7 during installation

UUID=0e58dde8-53ac-45f7-9e1f-8b5eb9d6b535 /home ext4 defaults 0 2

swap was on /dev/sdc5 during installation

UUID=05cd90a8-0b39-4e06-8a3b-afe47efda158 none swap sw 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sda1 /media/usb0 auto rw,user,noauto 0 0
/dev/sdb1 /media/usb1 auto rw,user,noauto 0 0

=================== sda7: Location of files loaded by Grub: ====================

GiB - GB File Fragment(s)

============================= sda8/grub/grub.cfg: ==============================


DO NOT EDIT THIS FILE

It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

BEGIN /etc/grub.d/00_header

if [-s $prefix/grubenv]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if ["${next_entry}"] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi

if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then
menuentry_id_option="–id"
else
menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if ["${prev_saved_entry}"]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [-z “${boot_once}”]; then
saved_entry="${chosen}"
save_env saved_entry
fi
}
function load_video {
if [x$feature_all_video_module = xy]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [x$feature_default_font_path = xy] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=en_US
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if ["${recordfail}" = 1] ; then
set timeout=30
else
if [x$feature_timeout_style = xy] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=5

Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is

unavailable.

else
set timeout=5
fi
fi

END /etc/grub.d/00_header

BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme

set menu_color_normal=cyan/blue
set menu_color_highlight=white/blue

END /etc/grub.d/05_debian_theme

BEGIN /etc/grub.d/10_linux

function gfxmode {
set gfxpayload="${1}"
}
set linux_gfx_mode=
export linux_gfx_mode

END /etc/grub.d/10_linux

BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen

END /etc/grub.d/20_linux_xen

BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober

END /etc/grub.d/30_os-prober

BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware

END /etc/grub.d/30_uefi-firmware

BEGIN /etc/grub.d/40_custom

This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

the ‘exec tail’ line above.

END /etc/grub.d/40_custom

BEGIN /etc/grub.d/41_custom

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [-z “${config_directory}” -a -f $prefix/custom.cfg]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi

END /etc/grub.d/41_custom


=========================== sda8/boot/grub/grub.cfg: ===========================


DO NOT EDIT THIS FILE

It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

BEGIN /etc/grub.d/00_header

if [-s $prefix/grubenv]; then
set have_grubenv=true
load_env
fi
if ["${next_entry}"] ; then
set default="${next_entry}"
set next_entry=
save_env next_entry
set boot_once=true
else
set default="0"
fi

if [x"${feature_menuentry_id}" = xy]; then
menuentry_id_option="–id"
else
menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if ["${prev_saved_entry}"]; then
set saved_entry="${prev_saved_entry}"
save_env saved_entry
set prev_saved_entry=
save_env prev_saved_entry
set boot_once=true
fi

function savedefault {
if [-z “${boot_once}”]; then
saved_entry="${chosen}"
save_env saved_entry
fi
}
function recordfail {
set recordfail=1
if [-n “${have_grubenv}”]; then if [-z “${boot_once}”]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
if [x$feature_all_video_module = xy]; then
insmod all_video
else
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod ieee1275_fb
insmod vbe
insmod vga
insmod video_bochs
insmod video_cirrus
fi
}

if [x$feature_default_font_path = xy] ; then
font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos9’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos9 --hint-efi=hd0,msdos9 --hint-baremetal=ahci0,msdos9 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
set gfxmode=auto
load_video
insmod gfxterm
set locale_dir=$prefix/locale
set lang=pl_PL
insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if ["${recordfail}" = 1] ; then
set timeout=-1
else
if [x$feature_timeout_style = xy] ; then
set timeout_style=menu
set timeout=10

Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is

unavailable.

else
set timeout=10
fi
fi

END /etc/grub.d/00_header

BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
#set_background_image “images/tile.png”;

set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
if background_color 0,0,0; then
clear
fi

END /etc/grub.d/05_debian_theme

BEGIN /etc/grub.d/10_linux

function gfxmode {
set gfxpayload="${1}“
if [”${1}" = “keep”]; then
set vt_handoff=vt.handoff=7
else
set vt_handoff=
fi
}
if ["${recordfail}" != 1]; then
if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then
if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
if [${match} = 0]; then
set linux_gfx_mode=keep
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
set linux_gfx_mode=text
fi
else
set linux_gfx_mode=keep
fi
else
set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry ‘Ubuntu’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-simple-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos9’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos9 --hint-efi=hd0,msdos9 --hint-baremetal=ahci0,msdos9 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
submenu ‘Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu’ $menuentry_id_option ‘gnulinux-advanced-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
menuentry ‘Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.19.0-15-generic’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.19.0-15-generic-advanced-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
recordfail
load_video
gfxmode $linux_gfx_mode
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos9’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos9 --hint-efi=hd0,msdos9 --hint-baremetal=ahci0,msdos9 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.19.0-15-generic…'
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro quiet splash $vt_handoff
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.19.0-15-generic (recovery mode)’ --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘gnulinux-3.19.0-15-generic-recovery-c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1’ {
recordfail
load_video
insmod gzio
if [x$grub_platform = xxen]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos9’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos9 --hint-efi=hd0,msdos9 --hint-baremetal=ahci0,msdos9 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
echo 'Wczytywanie systemu Linux 3.19.0-15-generic…'
linux /boot/vmlinuz-3.19.0-15-generic root=UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 ro recovery nomodeset
echo 'Wczytywanie początkowego dysku RAM…'
initrd /boot/initrd.img-3.19.0-15-generic
}
}

END /etc/grub.d/10_linux

BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen

END /etc/grub.d/20_linux_xen

BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+

menuentry ‘Memory test (memtest86+)’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos9’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos9 --hint-efi=hd0,msdos9 --hint-baremetal=ahci0,msdos9 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
knetbsd /boot/memtest86+.elf
}
menuentry ‘Memory test (memtest86+, serial console 115200)’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos9’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos9 --hint-efi=hd0,msdos9 --hint-baremetal=ahci0,msdos9 c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1
fi
linux16 /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8
}

END /etc/grub.d/20_memtest86+

BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober

menuentry ‘Windows 7 (loader) (na /dev/sda1)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-6A5A5F7A5A5F424D’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos1’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 6A5A5F7A5A5F424D
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 6A5A5F7A5A5F424D
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
menuentry ‘Arch (na /dev/sda10)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-simple-892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos10’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos10 --hint-efi=hd0,msdos10 --hint-baremetal=ahci0,msdos10 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
fi
linux /boot/vmlinuz-linux root=UUID=892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55 rw quiet
initrd /boot/initramfs-linux.img
}
submenu ‘Opcje zaawansowane dla systemu Arch (na /dev/sda10)’ $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-advanced-892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55’ {
menuentry ‘Arch Linux (na /dev/sda10)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-linux–892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos10’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos10 --hint-efi=hd0,msdos10 --hint-baremetal=ahci0,msdos10 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
fi
linux /boot/vmlinuz-linux root=UUID=892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55 rw quiet
initrd /boot/initramfs-linux.img
}
menuentry ‘Arch Linux, with Linux linux (na /dev/sda10)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-linux–892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos10’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos10 --hint-efi=hd0,msdos10 --hint-baremetal=ahci0,msdos10 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
fi
linux /boot/vmlinuz-linux root=UUID=892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55 rw quiet
initrd /boot/initramfs-linux.img
}
menuentry ‘Arch Linux, with Linux linux (fallback initramfs) (na /dev/sda10)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-linux–892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos10’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos10 --hint-efi=hd0,msdos10 --hint-baremetal=ahci0,msdos10 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55
fi
linux /boot/vmlinuz-linux root=UUID=892d1c9f-5ddf-4dfb-ad2b-fb1e8ca9cb55 rw quiet
initrd /boot/initramfs-linux-fallback.img
}
}

menuentry ‘Windows 7 (loader) (na /dev/sda2)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-3864851F6484E14C’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos2’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos2 --hint-efi=hd0,msdos2 --hint-baremetal=ahci0,msdos2 3864851F6484E14C
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 3864851F6484E14C
fi
parttool ${root} hidden-
chainloader +1
}
menuentry ‘Windows Recovery Environment (loader) (na /dev/sda3)’ --class windows --class os $menuentry_id_option ‘osprober-chain-581EAA991EAA6FA4’ {
insmod part_msdos
insmod ntfs
set root='hd0,msdos3’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos3 --hint-efi=hd0,msdos3 --hint-baremetal=ahci0,msdos3 581EAA991EAA6FA4
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 581EAA991EAA6FA4
fi
parttool ${root} hidden-
drivemap -s (hd0) ${root}
chainloader +1
}
menuentry ‘Ubuntu 14.10 (14.10) (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-simple-b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
}
submenu ‘Opcje zaawansowane dla systemu Ubuntu 14.10 (14.10) (na /dev/sda7)’ $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-advanced-b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
menuentry ‘Ubuntu (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic–b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.16.0-28-generic (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic–b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.16.0-28-generic (recovery mode) (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic-root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro recovery nomodeset-b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-28-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro recovery nomodeset
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-28-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.16.0-24-generic (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic–b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-24-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.16.0-24-generic (recovery mode) (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic-root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro recovery nomodeset-b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-24-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro recovery nomodeset
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-24-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, za pomocą systemu Linux 3.16.0-23-generic (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic–b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro quiet splash $vt_handoff
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
}
menuentry ‘Ubuntu, with Linux 3.16.0-23-generic (recovery mode) (na /dev/sda7)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic-root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro recovery nomodeset-b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos7’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos7 --hint-efi=hd0,msdos7 --hint-baremetal=ahci0,msdos7 b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-23-generic root=UUID=b9fac91b-ed15-4e09-881b-b4cfe3390b1a ro recovery nomodeset
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-23-generic
}
}

menuentry ‘Debian GNU/Linux (8.0) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-simple-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
submenu ‘Opcje zaawansowane dla systemu Debian GNU/Linux (8.0) (na /dev/sda8)’ $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-advanced-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
menuentry ‘Debian GNU/Linux (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae–716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.16.0-4-686-pae (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae–716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-686-pae (sysvinit) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae–716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet init=/lib/sysvinit/init
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.16.0-4-686-pae (recovery mode) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae-root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.16.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single
initrd /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, za pomocą systemu Linux 3.2.0-4-686-pae (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae–716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-686-pae (sysvinit) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae–716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro quiet init=/lib/sysvinit/init
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-686-pae
}
menuentry ‘Debian GNU/Linux, with Linux 3.2.0-4-686-pae (recovery mode) (na /dev/sda8)’ --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option ‘osprober-gnulinux-/boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae-root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single-716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb’ {
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos8’
if [x$feature_platform_search_hint = xy]; then
search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos8 --hint-efi=hd0,msdos8 --hint-baremetal=ahci0,msdos8 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
else
search --no-floppy --fs-uuid --set=root 716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb
fi
linux /boot/vmlinuz-3.2.0-4-686-pae root=UUID=716482b3-6caa-4c04-8df1-7b53804036fb ro single
initrd /boot/initrd.img-3.2.0-4-686-pae
}
}

set timeout_style=menu
if ["${timeout}" = 0]; then
set timeout=10
fi

END /etc/grub.d/30_os-prober

BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware

END /etc/grub.d/30_uefi-firmware

BEGIN /etc/grub.d/40_custom

This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

the ‘exec tail’ line above.

END /etc/grub.d/40_custom

BEGIN /etc/grub.d/41_custom

if [-f ${config_directory}/custom.cfg]; then
source ${config_directory}/custom.cfg
elif [-z “${config_directory}” -a -f $prefix/custom.cfg]; then
source $prefix/custom.cfg;
fi

END /etc/grub.d/41_custom


=============================== sda8/etc/fstab: ================================


/etc/fstab: static file system information.

Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a

device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices

that works even if disks are added and removed. See fstab(5).

/ was on /dev/sda9 during installation

UUID=c78bda1d-4aa3-4fa9-b84b-2cba367058b1 / ext4 errors=remount-ro 0 1

/home was on /dev/sda6 during installation

UUID=0e58dde8-53ac-45f7-9e1f-8b5eb9d6b535 /home ext4 defaults 0 2

swap was on /dev/sda5 during installation

UUID=05cd90a8-0b39-4e06-8a3b-afe47efda158 none swap sw 0 0

=================== sda8: Location of files loaded by Grub: ====================

GiB - GB File Fragment(s)

=============================== StdErr Messages: ===============================

cat: /tmp/BootInfo-0Qet81vB/Tmp_Log: No such file or directory
cat: /tmp/BootInfo-0Qet81vB/Tmp_Log: No such file or directory
No volume groups found
mdadm: No arrays found in config file or automatically


(Madras) #4

Przywróciłem Gruba poprzez płytę instalacyjną Debiana. Wybrałem opcję “advenced rescue”, po czym po podaniu paru danych, z kolejnego menu wyboru wybrałem “Ponowną instalację programu rozruchowego grub”. Po restarcie ukazało mi się menu z wyborem systemów. Uruchomienie Windowsa obyło się bez żadnych problemów. Korzystałem w pełni z tej porady, bo miałem ten sam problem co założyciel tamtego wątku: https://forum.dug.net.pl/viewtopic.php?id=27215

 

Takie rozwiązanie jest póki co ‘zastępczym’ rozwiązaniem. Docelowo chciałbym na krótką chwilę przywrócić bootloader Windowsa, bo jak przypuszczam, jego brak uniemożliwia mi aktualizację pojedynczego pakietu w Win7. Trafnie zresztą zauważył (przewidział) to już @KAZDAN63. Precyzując, chodzi mi o aktualizację z numerem KB3033929 i wyskakującym kodzie błędu 80004005 po nieudanej aktualizacji (do podglądu w view update history). Wśród masy porad dostępnych w necie znalazłem tę jedyną sensowną - z blokowaniem aktualizacji przez brak aktywnego bootloadera Windowsa. Jakby był potrzebny link ze stroną, gdzie znalazłem tę informację, to w historii przeglądarki na pewno znajdę.

 

@marcin82

Zbootowałem płytę z podanym przez Ciebie programem, odpaliłem i po zapoznaniu się mniej więcej z potrzebnymi informacjami puściłem taką oto komendę:

ms-sys --mbr7 /dev/sda

Wypluło “successful”, po czym dałem restart i znów odpalił się tylko czarny ekran. Nie chciałem dalej próbować z parametrem --ntfs, bo nie byłem już tego taki pewny. W związku z tym niepowodzeniem wykonałem krok, który opisałem na samym początku tego posta z instalacją ratunkową gruba.

 

 

EDIT

Po wejściu w Windowsa postanowiłem jeszcze raz spróbować zaktualizować podany update. Ku mojemu zaskoczeniu aktualizacja przeszła pomyślnie…

Zrzut_update.jpg

 

Tak sobie teraz kombinuję, że albo któraś z ‘magicznych’ komend coś w między czasie naprawiła albo po prostu pełną winę ponosił Grub z Kubuntu. Po przeinstalowaniu bootloadera na Debiana, problem z aktualizacją Windowsa minął. Szkoda, że Windows Update nie widzi jeszcze uaktualnienia do Win10… Skończyłbym już całe te perypetie :wink:


(marcin82) #5

Z System Rescue CD:

ms-sys -7 -w

Opcja -w zapisuje zmiany - dlatego nie było ich po restarcie.

 

Po drugie - jak już będzie bootloader Windowsa na swoim miejscu - ustaw flagę boot na partycję /dev/sda2.

Tryb tekstowy można uruchomić w SystemRescueCD za pomocą komendy:

startx

Potem poszukaj programu GParted i za jego pomocą zmienisz flagę /dev/sda2. Powinno ruszyć. Narazie aktywna jest partycja odzyskiwania.

 

Nieradnik naprawy Grub2 masz tutaj:

http://www.debian.pl/threads/24705-Naprawa-programu-rozruchowego-Grub .

 

KAZDAN63

Co twój post ma wspólnego z tym wątkiem?


(Madras) #6

Troszkę namieszałem… Cały czas nie miałem możliwości uaktualnienia systemu do 10, choć sprawdziłem parę porad dostępnych w necie, aż w końcu trafiłem na ten http://www.wykop.pl/wpis/13746763/ i udało się rozpocząć proces aktualizacji systemu. Po ukończeniu pobierania i instalacji nastąpił ostateczny restart. Niestety pozostowiłem dawny grub, myśląc że nic się nie stanie… Kliknąłem standardowo na win7 loader i wyświetliło mi się okno uruchamiania … win7. Po wpisaniu hasła przywitał mnie czarny ekran, więc nie wiele myśląc zrestartowałem kompa. Wrzuciłem płytkę instalacyjną windowsa, a tam w opcjach naprawy wyświetlił mi się win7 oraz nieznany(pewnie 10). Wybrałem właśnie ten niewiadomy, wrzuciłem Repair startup, jednak na nic to. Zrestartowałem jeszcze raz i wrzuciłem płytkę System Rescue CD, później przeszedłem na konsolę i wrzuciłem podaną wcześniej komendę. Teraz terminal wyrzucił mi tylko informację, że brak takiego pliku (przynajmniej jakoś podobnie). Nie wiedząc co robić wszedłem jeszcze w gparted i ustawiłem flagę boot na /dev/sda2. Uruchomiłem ponownie komputer, po czym odpalił się samoistnie windows 7. Znów przywitał mnie czarny ekran, ale poczekałem teraz dłużej i jakoś po 5 minutach załadował się stary ekran, wyrzucając po drodze błąd aktualizacji z win10 o kodzie C1900101-20017. Ponownie zrestartowałem maszynę, wrzuciłem płytkę instalacyjną win7 i przy wyborze systemów do naprawy wyświetlił mi się jedynie win 7 - już bez nieznanego systemu (prawdopodobnie 10). Wrzuciłem ponownie naprawę startu windowsa. Po niedługiej chwili dostałem informację zwrotną, że czynność powiodła się i wymagany jest restart. Tak oto jestem znów na 7. 

 

Teraz zastanawiam się, czy mogę jeszcze raz zacząć aktualizację do win10, czy należałoby jeszcze poświęcić chwilkę czasu bootloaderowi windowsa (może przez niego nie powiodła się aktualizacja do win 10). Wyczytałem, że przy ponownej aktualizacji dobrze by było usunąć ukryty plik $Windows.~BT.


(marcin82) #7

 

No to oprócz tego, że Grub był w MBR to jeszcze wcześniej mialeś namieszane w plikach startowych po nieudanej aktualizacji do Win10?