Brak nazwy folderu i plików


(Kpx2) #1

W folderze Moje Obrazy i widoku miniatury mam brak nazw folderów, jak i rowniesz w folderze Moje Wideo widok minaitury jest brak nazwy plików. W innych folderach i widokach jest wszystko dobrze. Jak przywrócic nazwy? Komp mam czysty od wirusów i innych śmieci.

PS. Jak równiesz w widoku przezrocze brak nazw plików i folderów.

Win XP pro SP 2


(system) #2

MAz virusa - tez to mialem...podaj loga z hijackthis tam gdzie trzeba i bedzie po sprawie


(Kpx2) #3

LOG:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:40:58, on 2006-04-11

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

E:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

E:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

E:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

E:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

E:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

E:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

E:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

E:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

E:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

E:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

E:\WINDOWS\system32\WinFox\WINFOXHW.EXE

E:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

E:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

E:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - E:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - E:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] E:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM..\Run: [DU Meter] E:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKLM..\Run: [CoolSwitch] E:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM..\Run: [DiskeeperSystray] "E:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WinFast Schedule] E:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [WinFoxV2] E:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE Initial

O4 - HKLM..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe E:\WINDOWS\system32\wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] E:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] E:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [AnyDVD] E:\Program Files\SlySoft\AnyDVD\AnyDVD.exe

O4 - HKCU..\Run: [Norton SystemWorks] "E:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - E:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - E:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - E:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @E:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - E:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar ... /cabsa.cab

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O20 - AppInit_DLLs: SF3.DLL

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - E:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - E:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - E:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - E:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - E:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: NTBOOTMGR (NTBOOT) - Unknown owner - E:\WINDOWS\SYSTEM\DRIVER\ntuser.exe (file missing)

O23 - Service: NTLOAD - Unknown owner - c:\windows\system32\dllcache\win32\winlogon.exe (file missing)

O23 - Service: NTSVCMGR - Unknown owner - c:\windows\system32\dllcache\win32\winlogon.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Registry Management Service (RegManServ) - Unknown owner - E:\Program Files\Advanced Registry Doctor\RegManServ.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - E:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - E:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Unknown owner - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe (file missing)

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - E:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - E:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs Inc. - E:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe


(PaPuX) #4

Jasne po co log??

Zacznijmy od znajomości Windowsa bo sprawa jest bardzo prosta :slight_smile:

Wejdz do folderu z obrazami

ustaw widok miniatury (teras nie masz podpisu)

wciśnij i trzymaj shift zmień widok na ikony i nadal nie puszczając shift znowu zmień widok na miniatury.

No i prosze podpis powrócił :slight_smile:

Ten trik działa na folderach jak i na plikach jest to integralna część opcji windowsa w instrukcji to pisze :stuck_out_tongue: ale nie jesteśmy bogami nikt nie pojmie filozofi Microsoftu

Pozdro


(Kpx2) #5

Już jest ok wszysio wróciło do normy thx.

Temat do zamknięcia :smiley: