Brak OPCJI FOLDERÓW w Panelu Sterowania

Już sama nie wiem co robić…w panelu sterowania nie mam opcji folderów, co było jednym z objawów wirusa perlovga…wirusa już nie ma, za to opcji folderów też nie. Pomóżcie…

ampblondynka przejrzyj:

:arrow: http://forum.idg.pl/lofiversion/index.php/t8110.html

:arrow: http://support.microsoft.com/kb/835644/pl

niestety, ani jedno ani drugie nie działa. Np. w X-setup w opcji System Icons nie mam opcji folderów do dodania. Kiedy próbuję otworzyć opcje folderów z okienka Centrum Pomocy i obsług technicznej wyświetla się komunikat, że są one zablokowane i należy skontaktować się z administatorem. Cóż…

Złączono Posta : 09.04.2007 (Pon) 13:23

aha i mam windows XP prof

Uruchom edytor Rejestru :

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies

\Explorer

wartośc DWORD " NoFolderOptions" = “1” zmien na 0 lub usun ta wartosc

lub uruchom Gpedit.msc i tam poklikaj.

Aby przywrocic opcje folderow do Panelu sterowania usun z rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Control Panel\don’t load

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\don’t load

Beda tam zapisy np.

“main.cpl”= “No” itd… <-- usun to wszystko co jest na "No"

lub

uruchom gpedit.msc, po uruchomieniu przejdz do Konfiguracja uzytkownika/

Szablony administracyjne/ Panel sterowania / w prawym oknie (Ustawienia)

wlacz pokazywanie okreslonych apletow.

lub

Przejdz do klucza Rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Control

Panel\Extended Properties{305CA226-D286-468e-B848-2B2E8E697B74} 2

W prawym oknie przypisz przyporzadkowanie apletow sterowania do kategorii

(1, 2, 3 itd…)

nie mam nic z tych rzeczy w edytorze rejestru. żadnych “No folder options”, żadnych zer, nic w ogóle. załączam loga, może jednak ten wirus nie jest do końca wywalony.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:03:08, on 2007-04-10

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program Files\Common Files\Virtual Token\vtserver.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\WINDOWS\system32\TpShocks.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPONSCR.exe

C:\Program Files\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY_1\TpScrex.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\PROGRA~1\ThinkPad\CONNEC~1\QCTray.exe

C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIndex.exe

C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\Digital Line Detect\DLG.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopCrawl.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\NclBTHandler.exe

C:\PROGRA~1\Intel\Wireless\Bin\1XConfig.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\ClamWin\bin\OlAddin.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\amp\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchURL = prosearching.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = prosearching.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {51885629-C3B5-E168-9FE9-E5FC58F7E7BC} - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM…\Run: [synTPLpr] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPKMAPHELPER] C:\Program Files\ThinkPad\Utilities\TpKmapAp.exe -helper

O4 - HKLM…\Run: [TpShocks] TpShocks.exe

O4 - HKLM…\Run: [TPHOTKEY] C:\PROGRA~1\ThinkPad\PkgMgr\HOTKEY\TPHKMGR.exe

O4 - HKLM…\Run: [ControlCenter] “C:\Program Files\IBM fingerprint software\ctlcntr.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [TP4EX] tp4ex.exe

O4 - HKLM…\Run: [EZEJMNAP] C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\EzEjMnAp.Exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAXPnP] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM…\Run: [soundMAX] C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM…\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [updateManager] “C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe” /r

O4 - HKLM…\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM…\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe

O4 - HKLM…\Run: [ccApp] “C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe”

O4 - HKLM…\Run: [iBMPRC] C:\IBMTOOLS\UTILS\ibmprc.exe

O4 - HKLM…\Run: [QCWLICON] C:\Program Files\ThinkPad\ConnectUtilities\QCWLICON.EXE

O4 - HKLM…\Run: [PWRMGRTR] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\PWRMGRTR.DLL,PwrMgrBkGndMonitor

O4 - HKLM…\Run: [bLOG] rundll32 C:\PROGRA~1\ThinkPad\UTILIT~1\BatLogEx.DLL,StartBattLog

O4 - HKLM…\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [Google Desktop Search] “C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe” /startup

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM…\Run: [TkBellExe] “C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe” -osboot

O4 - HKLM…\Run: [QCTray] C:\PROGRA~1\ThinkPad\CONNEC~1\QCTray.exe

O4 - HKLM…\Run: [Flashy Bot] C:\WINDOWS\system32\Flashy.exe

O4 - HKLM…\Run: [ClamWin] “C:\Program Files\ClamWin\bin\ClamTray.exe” --logon

O4 - HKCU…\Run: [ibmmessages] C:\Program Files\IBM\Messages By IBM\ibmmessages.exe

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Digital Line Detect.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: IBM Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\IBM\Java142\jre\bin\NPJPI142.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Software Installer - {D1A4DEBD-C2EE-449f-B9FB-E8409F9A0BC5} - C:\Program Files\Lenovo\PkgMgr\PkgMgr.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [JAVA_IBM] Java (IBM)

O16 - DPF: {81E688E8-36A4-4FEF-B70B-8B0A1C5C1308} (WebLauncherX Control) - http://www.eplytki.pl/launcher.cab

O16 - DPF: {97B79133-88F0-45F0-8D57-0F2EF27D9C66} - http://85.255.114.166/1/rdgPL2404.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O16 - DPF: {B1953AD6-C50E-11D3-B020-00A0C9251384} (O2C-Player (ELECO Software GmbH)) - http://www.o2c.de/download/o2cplayer.cab

O18 - Protocol: widimg - {EE7C2AFF-5742-44FF-BD0E-E521B0D3C3BA} - C:\WINDOWS\system32\btxppanel.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~1\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: psfus - C:\Program Files\IBM fingerprint software\psfus.dll

O20 - Winlogon Notify: QConGina - C:\WINDOWS\SYSTEM32\QConGina.dll

O20 - Winlogon Notify: tphotkey - C:\WINDOWS\SYSTEM32\tphklock.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation - C:\Program Files\ThinkPad\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: C-DillaCdaC11BA - Macrovision - C:\WINDOWS\system32\drivers\CDAC11BA.EXE

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe

O23 - Service: IBM Rapid Restore Ultra Service - Unknown owner - C:\Program Files\IBM\IBM Rapid Restore Ultra\rrpcsb.exe

O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: IBM PSA Access Driver Control (PsaSrv) - Unknown owner - (no file)

O23 - Service: QCONSVC - IBM Corp. - C:\WINDOWS\System32\QCONSVC.EXE

O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: IBM HDD APS Logging Service (TPHDEXLGSVC) - IBM Corporation - C:\WINDOWS\System32\TPHDEXLG.EXE

O23 - Service: IBM KCU Service (TpKmpSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\TpKmpSVC.exe

O23 - Service: Protector Suite Virtual Token (vtserver) - UPEK Inc. - C:\Program Files\Common Files\Virtual Token\vtserver.exe

Wklej loga do bezpieczeństwa.

cały mój wątek był w bezpieczeństwie, ale go przeniesiono. Od samego początku miałam podejrzenie że chodzi o jakiegoś wirusa. Ale Pan MOderator ma jak widać inne zdanie na ten temat. Ciekawe, czy za każdym razem jak padnie tu jakaś dygresja, to będą mi tak przenosić ten wątek to tu, to tam.

Sprawdź czy działa ta komenda:

Start >> Uruchom >> wpisz

rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 - jak uruchomią się opcje folderów to już jest dobrze

następnie sprawdź czy istnieje taki klucz rejestru:

Start Uruchom >> wpisz regedit

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\ {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF} \Shell\Open\Command

PPM na Command >> po prawej ma być komenda:

rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0

dalej zobacz czy jest taki klucz:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\ {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

i ten

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\NameSpace\ {6DFD7C5C-2451-11d3-A299-00C04F8EF6AF}

powodzenia :slight_smile:

kurcze wszystko jest. i ma się dobrze. Chyba zostaje mi opcja reinstall

Złączono Posta : 12.04.2007 (Czw) 12:14

>>>Sprawdź czy działa ta komenda:

Start >> Uruchom >> wpisz

>>>rundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0 - jak uruchomią się opcje >>>folderów to już jest dobrze

Jak to robię to mi wyskakuje:

operacja została anulowana ze względu na ograniczenia nałożone na ten komputer. skontaktuj się z administratorem systemu.

Czy ty logujesz się jako Administrator lub czy masz uprawnienia Administratora?

Sprawdź co masz w tych gałęziach rejestru

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked

klik na Blocked >> w prawym oknie co jest

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Blocked

klik na Blocked >> w prawym oknie co jest

:slight_smile:

jasne że mam, w końcu to mój komp. dobra, grzebię tam gdzie mówisz

Złączono Posta : 12.04.2007 (Czw) 16:06

w prawym oknie jest REG_SZ dane: wartość nie ustalona. to coś zmienia?

Zrób tak:

Start >> Uruchom >> wpisz gpedit.msc

Konfiguracja użytkownika >> Szablony administracyjne >> Składniki systemu Windows >> Eksplorator Windows >> PPM po prawej na opcje “Usuwa element menu Opcje folderów z menu Narzędzia” >> Właściwości >> zaznacz nieskonfigurowano lub Wyłączone >> Zastosuj >> OK

:slight_smile: