Brak opcji Przypnij do paska zadań i Przypnij do menu Start

użyłem programu System Ninja i zniknęły opcje: “Przypnij do paska zadań” i “Przypnij do menu Start” w menu kontekstowym skrótów do programów

jak przywrócić te opcje?

wszystkie punkty przywracanie i kopie zapasowe systemu są usunięte

Pierwszy lepszy link - menu Start - pasek zadań