Brak package.json przy instalacji przez npm


(Galiem) #1

Witam, jestem kompletnie zielony z node, ale kilkukrotnie próbowałem zainstalować coś przez npm.
za każdym razem jednak kończy się to errorem, sprowadzającym się do tego, że w jakiejś lokacji nie mam pliku package.json. wie ktoś jak temu zaradzić(kuba3351) #3

Jest tak, ponieważ npm domyślnie zarządza zależnościami w ramach projektu. Tzn. możesz go użyć jeśli piszesz jakąś aplikację, i chcesz zainstalować jakieś zależności. Musisz być więc w katalogu z jakimś projektem i mieć plik package.json. Można również użyć npm do instalacji jakiegoś narzędzia globalnie w systemie. Wtedy używamy go tak:
npm install -g nazwa_pakietu


(Frankfurterium) #4

Stwórz nowy projekt poleceniem npm init