Brak połączenia z internetem, Ubuntu 10.04


([cod3r]) #1

Witam,

Zainstalowałem Ubuntu obok Windowsa 7, na Windzie net śmiga normalnie natomiast na Ubuntu nie. Czytałem różne tematy, usunąłem Network Managera.

Internet mam z UPC, przez modem. Rozdzielam sobie routerem na 2 komputery, kablem.

Przedstawiam wyniki po poleceniach jakie wydałem.

Windows, ipconfig /all :

Konfiguracja IP systemu Windows


  Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : marcin-HP

  Sufiks podstawowej domeny DNS . . : 

  Typ w©za . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

  Routing IP wĄczony . . . . . . . : Nie

  Serwer WINS Proxy wĄczony. . . . : Nie


Karta bezprzewodowej sieci LAN PoĄczenie sieci bezprzewodowej 2:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Broadcom 4313 802.11b/g/n #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : AC-81-12-73-0E-B7

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta Ethernet PoĄczenie sieciowe Bluetooth:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : CC-52-AF-87-77-A3

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta Ethernet PoĄczenie lokalne:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 64-31-50-9A-9D-7D

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Tak

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::9d66:e375:c895:af3a%10(Preferowane) 

  Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.101(Preferowane) 

  Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

  Dzierľawa uzyskana. . . . . . . . : 16 wrzenia 2011 15:47:37

  Dzierľawa wygasa. . . . . . . . . : 16 wrzenia 2011 17:47:37

  Brama domylna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

  Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 191115600

  Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-15-7C-F1-28-64-31-50-9A-8D-1A

  Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 62.179.1.63

                    62.179.1.62

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WĄczony


Karta tunelowa isatap.{059FDFF3-3712-4205-9F0C-7CBB81FD7841}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{A31B808E-02D7-40A5-9ECA-025560D3C3A4}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa isatap.{3F85FAE0-34A2-4B64-9E4D-97E9303F7BD6}:


  Stan nonika . . . . . . . . . . .: Nonik odĄczony

  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak


Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:


  Sufiks DNS konkretnego poĄczenia : 

  Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

  Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

  DHCP wĄczone . . . . . . . . . . : Nie

  Autokonfiguracja wĄczona . . . . : Tak

  Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:2805:ebd:3f57:fe9a(Preferowane) 

  Adres IPv6 poĄczenia lokalnego . : fe80::2805:ebd:3f57:fe9a%18(Preferowane) 

  Brama domylna. . . . . . . . . . : ::

  NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : WyĄczony

Ubuntu: sudo dhclient eth0

Internet Systems Consortium DHCP Client V3.1.3

Copyright 2004-2009 Internet Systems Consortium.

All rights reserved.

For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/


SIOCSIFADDR: No such device

eth0: ERROR while getting interface flags: No such device

eth0: ERROR while getting interface flags: No such device

Bind socket to interface: No such device

sudo ifconfig eth0

eth0: error fetching interface information: Device not found

(dragonn) #2

Łączysz się po kablu czy wi-fi?

Pokaż wynik:

ifconfig -a

lspci -v

(marcin82) #3

Podaj dokładny model płyty głównej oraz wynik polecenia:

lspci -k | grep Ethernet

([cod3r]) #4

ifconfig -a

lo Link encap:Local Loopback 

     inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0

     inet6 addr: ::1/128 Scope:Host

     UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1

     RX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

     TX packets:76 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

     collisions:0 txqueuelen:0 

     RX bytes:5840 (5.8 KB) TX bytes:5840 (5.8 KB)

lspci -v

00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Device 0104 (rev 09)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Capabilities: 


00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 0116 (rev 09)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10

	Memory at d4000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4M]

	Memory at c0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]

	I/O ports at 4000 [size=64]

	Capabilities: 


00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cougar Point HECI Controller #1 (rev 04)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10

	Memory at d4724000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16]

	Capabilities: 


00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Device 1503 (rev 04)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10

	Memory at d4700000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]

	Memory at d472a000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]

	I/O ports at 4060 [size=32]

	Capabilities: 


00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 04) (prog-if 20)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d4729000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Cougar Point High Definition Audio Controller (rev 04)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 11

	Memory at d4720000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

	Capabilities: 


00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 1 (rev b4)

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0

	Memory behind bridge: d4600000-d46fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 2 (rev b4)

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=22, sec-latency=0

	I/O behind bridge: 00002000-00003fff

	Memory behind bridge: d0000000-d3ffffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d4800000-00000000d49fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 3 (rev b4)

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=23, subordinate=23, sec-latency=0

	Memory behind bridge: d4500000-d45fffff

	Prefetchable memory behind bridge: 00000000d4a00000-00000000d4afffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 4 (rev b4)

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0

	Bus: primary=00, secondary=24, subordinate=24, sec-latency=0

	Memory behind bridge: d4400000-d44fffff

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: pcieport

	Kernel modules: shpchp


00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 04) (prog-if 20)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0, IRQ 16

	Memory at d4728000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ehci_hcd


00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Device 1c49 (rev 04)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, medium devsel, latency 0

	Capabilities: 


00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller (rev 04) (prog-if 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0, IRQ 33

	I/O ports at 4088 [size=8]

	I/O ports at 4094 [size=4]

	I/O ports at 4080 [size=8]

	I/O ports at 4090 [size=4]

	I/O ports at 4040 [size=32]

	Memory at d4727000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ahci

	Kernel modules: ahci


23:00.0 FireWire (IEEE 1394): JMicron Technology Corp. IEEE 1394 Host Controller (rev 30) (prog-if 10)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18

	Memory at d4500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]

	Memory at d4505000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: ohci1394

	Kernel modules: firewire-ohci, ohci1394


23:00.1 System peripheral: JMicron Technology Corp. SD/MMC Host Controller (rev 30)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10

	Memory at d4504000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Expansion ROM at d4a00000 [disabled] [size=32K]

	Capabilities: 


23:00.2 SD Host controller: JMicron Technology Corp. Standard SD Host Controller (rev 30) (prog-if 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 161d

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 18

	Memory at d4503000 (32-bit, non-prefetchable) [size=256]

	Capabilities: 

	Kernel driver in use: sdhci-pci

	Kernel modules: sdhci-pci


24:00.0 Network controller: Broadcom Corporation Device 4727 (rev 01)

	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device 145c

	Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 10

	Memory at d4400000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]

	Capabilities:

(dragonn) #5

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1711388 ten sam problem, masz jakąś egzotyczną kartę sieciową, ale da się ją uruchomić.


(marcin82) #6

Sprawdź najpierw coś takiego:

sudo modprobe e1000e

i potem:

sudo service network start

albo:

sudo ifconfig eth0 up

Za stroną - chodzi tylko o nazwę modułu jądra :


([cod3r]) #7

lspci -k | grep Ethernet

00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation Device 1503 (rev 04)

sudo service network start

network: unrecognized service

sudo ifconfig eth0 up

eth0: ERROR while getting interface flags: No such device

marcin'82 , pytałeś jeszcze o model płyty głównej.

Producent: Hewlett-Packard

Model: 161D KBC Version 97.40

Aha, jeszcze dragonn się pytał o połączenie, łącze się po kablu. (Dzięki za linki, będę próbował).


(marcin82) #8

Najpierw sprawdź, czy możesz załadować (czy masz w ogóle) taki moduł:

sudo modprobe e1000e

Jeśli to polecenie nie zwróci błędów - dopisz go do /etc/modules poleceniem:

sudo echo "e1000e" >> /etc/modules

i próbuj normalnie skonfigurować połączenie po kablu w Network Manager - to chyba jest w Ubuntu (połączenie z dhcp z automatu).

Jeśli takiego modułu nie masz - to w poście przytoczonym przez kolegę dragonn masz tam link do paczki *.tar.gz. Wtedy wchodzi w grę kompilacja modułu ...


([cod3r]) #9

Po wykonaniu:

sudo modprobe e1000e

nie zwróciło mi żadnych błędów.

Network Manager usunąłem bo tak wyczytałem na forum Ubuntu, że to niby utrudnia rozwiązanie problemu :roll: .

Co do paczki o której mówisz i którą podał kolega dragonn to już ją mam pobraną, teraz tylko chciałbym się dowiedzieć czy mam ją w jakimś katalogu specjalnym wypakować czy obojętnie gdzie i wykonanać polecenie make install wchodząc w katalog src ten paczki? Bo nie chce tutaj nic pochrzanić.


(marcin82) #10

Pokaż wynik:

sudo lsmod | grep e1000e

Narazie nic nie instaluj ze źródeł - nie kompiluj - bo być może ten moduł masz. Jeśli masz ten moduł - karta powinna zostać wykryta i działać. Jeśli nie masz Network Manager i nie chcesz mieć, tutaj znajdziesz info o tekstowej konfiguracji połączenia ethernet - interesuje Cię "konfiguracja dynamiczna":

http://sylwekb.wordpress.com/2009/09/09 ... -ethernet/ .


([cod3r]) #11

Ok, tak więc wynik polecania:

sudo lsmod | grep e1000e

jest taki:

marcin@marcin-ubuntu:~/Pulpit$ sudo su

root@marcin-ubuntu:/home/marcin/Pulpit# lsmod | grep e1000e

root@marcin-ubuntu:/home/marcin/Pulpit#

Czyli nic się nie pojawiło.

Co w takim wypadku dalej mam działać? Dzięki za link, zaraz zerknę tylko odnieś się do tego co wyżej, czy mam instalować ze źródeł czy nie. Jak tak to proszę na odpowiedź na moje pytanie z poprzedniego postu, czy trzeba to wrzucić w jakiś katalog specjalny itp. Dzięki bardzo za dotychczasową pomoc.


(marcin82) #12

Nie, poczytaj plik README (jest w paczce - tam mogą być opisane jakieś szczególne czary ;] ). Poza tym jedno jest pewne, musisz mieć w systemie pakiet kernel-headers-numer-jądra - tego poszukaj w Synapticu.


([cod3r]) #13

Ok, dzięki bardzo chłopaki. Piszę z linucha, internet już hula aż miło. Teraz mam jeszcze jedno pytanko, które już nie dotyczy internetu ale jest też trochę męczący dla mnie. Otóż na Windowsie mam rozdzielczość 1600x900, a na Ubuntu maksymalną jaką mogę mieć jest 1024x768. Wyświetla mi się też Monitor: Nieznany.

Jak byście mogli pomóc to byłoby miło, pobiorę jeszcze sterowniki które będą dostępne i sprawdzę czy da się coś w tej sprawie zrobić.


(marcin82) #14

Podaj dokładny model laptopa oraz wynik polecenia:

cat /etc/X11/xorg.conf >> /home/cod3r/Pulpit/xorg

(będziesz miał plik na Pulpicie).


([cod3r]) #15

Szukałem już dziś tego pliku bo też o tym wcześniej czytałem.

Odpowiedź na wyżej podane polecenie:

cat: /etc/X11/xorg.conf: Nie ma takiego pliku ani katalogu

Model laptopa to HP ProBook 6460b.


(marcin82) #16

Ok, czyli system radzi sobie bez xorg.conf. Tylko przypuszczam, że należałoby podać odpowiednie wartości HorizSync oraz VertRefresh dla monitora (matrycy) (odświeżanie poziome i pionowe). Jeśli nie ma pliku xorg.conf - nie mamy tego z czym porównać. Nie wiem, czy jest sens generować xorg.conf i wprowadzać te wartości ręcznie. Zainteresuj się programem:

xrandr

Zajrzyj tutaj (punkt 4):

http://www.thinkwiki.org/wiki/Xorg_Rand ... .24_xrandr .

Orientacyjnie zajrzyj jeszcze tutaj:

http://www.ubuntu-pomoc.org/xorg-conf-u ... ielczosci/

i tutaj:

http://debian.linux.pl/threads/14927-pu ... -xorg.conf .


([cod3r]) #17

marcin'82 , dziękuje bardzo za pomoc i za linki, wszystkie obczaję, wypróbuję i ewentualnie założę nowy wątek jak nie uda mi się zrobić takiej rozdzielczości jak chcę żeby już w tym temacie nie mącić. Dzięki jeszcze raz!