Brak połączenia z internetem

Witam

Chciałbym prosić o sprawdzenie logów z HJT i SR.

Na drugim komputerze nie działą internet. Z niewiadomych przyczyn. W ustawieniach sieci od czasu do czasu wysyła pakiety ale ich nie odbiera, jest cały czas 0.

Sprawdziłem LSP Fix i pisze że nie ma żadnych problemów oraz WinsockFix raz przejechałem i nic nie pomogło.

Prosze o sprawdzenie logów oraz ewentualne porady.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:33:34, on 2007-01-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\WINDOWS\System32\WScript.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D12AAD4F-82CE-432A-A9B6-735E16B50413}: NameServer = 212.244.88.3,212.244.88.24

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{8e9d6600-f84a-11ce-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare Objects"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{52c68510-09a0-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare Hood Verbs"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

PowerArchiver\(Default) = "{d03d3e68-0c44-3d45-b15f-bcfd8a8b4c7e}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerArchiver Shell Extensions"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\PowerArchiver\PASHLEXT.DLL" ["ConeXware, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

NetWareUNCMenu\(Default) = "{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

PowerArchiver\(Default) = "{d03d3e68-0c44-3d45-b15f-bcfd8a8b4c7e}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerArchiver Shell Extensions"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\PowerArchiver\PASHLEXT.DLL" ["ConeXware, Inc."]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\SCREEN~1.SCR" (screensaver.scr) ["ScreenTime Media"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Usługa klienta dla systemu NetWare, NWCWorkstation, "D:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"D:\WINDOWS\System32\nwwks.dll" [MS]}----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 78 seconds, including 7 seconds for message boxes)

Zafixuj.

Skan EWIDO po update, wklej raport. :slight_smile:

Wszystko zafixowane :slight_smile:

Tak jak poradziłeś wykonałem skan AVG Anti-Spyware (nowa nazwa),

znalazło 172 obiekty które usunołem (wszystkie były to tracking cookies).

Wklejam loga z w/w programu oraz profilaktycznie logi z HJT i SR.

---------------------------------------------------------

AVG Anti-Spyware - Scan Report

---------------------------------------------------------


 + Created at:	20:27:41 2007-01-06


 + Scan result:	
:mozilla.131:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.132:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.133:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.134:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.135:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.136:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.139:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.141:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.153:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.515:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.810:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.891:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.2o7 : Cleaned.

:mozilla.298:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

:mozilla.299:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adbrite : Cleaned.

:mozilla.766:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Cleaned.

:mozilla.767:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adjuggler : Cleaned.

:mozilla.12:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.13:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.197:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.199:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.415:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.416:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.579:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.580:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.69:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.704:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.705:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.70:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.712:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.713:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.71:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

D:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@ad.adocean[1].txt -> TrackingCookie.Adocean : Cleaned.

:mozilla.383:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Cleaned.

:mozilla.384:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adrevolver : Cleaned.

:mozilla.547:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned.

:mozilla.548:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Adtech : Cleaned.

:mozilla.147:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.149:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.150:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Advertising : Cleaned.

:mozilla.65:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.

D:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@atdmt[2].txt -> TrackingCookie.Atdmt : Cleaned.

:mozilla.595:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Bluestreak : Cleaned.

:mozilla.218:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.

:mozilla.221:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Burstnet : Cleaned.

:mozilla.369:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.370:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.371:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.372:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.373:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.374:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Casalemedia : Cleaned.

:mozilla.805:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Com : Cleaned.

:mozilla.382:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Coremetrics : Cleaned.

:mozilla.118:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Doubleclick : Cleaned.

:mozilla.699:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Esomniture : Cleaned.

:mozilla.790:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Etracker : Cleaned.

:mozilla.308:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned.

:mozilla.309:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned.

:mozilla.310:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned.

:mozilla.311:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Euroclick : Cleaned.

:mozilla.219:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

:mozilla.220:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

:mozilla.222:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

:mozilla.789:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Falkag : Cleaned.

:mozilla.356:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

:mozilla.357:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

:mozilla.358:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Fastclick : Cleaned.

:mozilla.909:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Goclick : Cleaned.

:mozilla.910:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Goclick : Cleaned.

:mozilla.698:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.

:mozilla.700:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.

:mozilla.729:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.

:mozilla.731:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Googleadservices : Cleaned.

:mozilla.100:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.101:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.102:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.103:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.104:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.105:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.106:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.107:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.108:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.109:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.110:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.111:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.112:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.113:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.114:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.115:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.116:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.117:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.54:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.55:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.56:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.57:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.58:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.59:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.60:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.61:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.62:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.761:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.84:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.85:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.87:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.88:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.89:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.91:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.92:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.93:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.94:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.95:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.96:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.97:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.98:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.99:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Hitbox : Cleaned.

:mozilla.337:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Komtrack : Cleaned.

:mozilla.338:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Komtrack : Cleaned.

:mozilla.590:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Mediaplex : Cleaned.

:mozilla.290:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

:mozilla.291:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

:mozilla.292:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

:mozilla.389:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Overture : Cleaned.

:mozilla.179:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Paypopup : Cleaned.

:mozilla.470:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.471:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.472:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.473:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Pointroll : Cleaned.

:mozilla.588:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

:mozilla.589:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Questionmarket : Cleaned.

:mozilla.538:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Realtracker : Cleaned.

:mozilla.478:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Revenue : Cleaned.

:mozilla.492:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.493:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.494:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.495:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.496:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Serving-sys : Cleaned.

:mozilla.856:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.857:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.858:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.859:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sexcounter : Cleaned.

:mozilla.445:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.

:mozilla.446:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Sitestat : Cleaned.

:mozilla.148:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.151:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Specificclick : Cleaned.

:mozilla.458:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Spylog : Cleaned.

:mozilla.255:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.256:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.257:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.258:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.259:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Statcounter : Cleaned.

:mozilla.324:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.325:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.326:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tacoda : Cleaned.

:mozilla.40:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.41:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.42:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.43:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.44:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

D:\Documents and Settings\Administrator\Cookies\administrator@tradedoubler[2].txt -> TrackingCookie.Tradedoubler : Cleaned.

:mozilla.67:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Tribalfusion : Cleaned.

:mozilla.676:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Valueclick : Cleaned.

:mozilla.498:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

:mozilla.499:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Web-stat : Cleaned.

:mozilla.293:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Weborama : Cleaned.

:mozilla.878:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Webtrendslive : Cleaned.

:mozilla.351:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yadro : Cleaned.

:mozilla.175:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.176:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.177:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.178:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Yieldmanager : Cleaned.

:mozilla.138:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

:mozilla.140:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.

:mozilla.142:D:\Documents and Settings\Administrator\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\4qo69ty6.default\cookies.txt -> TrackingCookie.Zedo : Cleaned.::Report end

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:28:16, on 2007-01-06

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

D:\WINDOWS\System32\WScript.exe

D:\Documents and Settings\Administrator\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{D12AAD4F-82CE-432A-A9B6-735E16B50413}: NameServer = 212.244.88.3,212.244.88.24

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - D:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe

"Silent Runners.vbs", revision 49, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Gadu-Gadu" = ""D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"!AVG Anti-Spyware" = ""D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized" ["Anti-Malware Development a.s."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Eksplorator pulpitów"

 -> {HKLM...CLSID} = "Eksplorator pulpitów"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\WINDOWS\System32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{8e9d6600-f84a-11ce-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare Objects"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

"{52c68510-09a0-11cf-8daa-00aa004a5691}" = "Shell extensions for NetWare"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare Hood Verbs"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{57B86673-276A-48B2-BAE7-C6DBB3020EB8}" = "AVG Anti-Spyware 7.5"

 -> {HKLM...CLSID} = "CShellExecuteHookImpl Object"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\shellexecutehook.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]

PowerArchiver\(Default) = "{d03d3e68-0c44-3d45-b15f-bcfd8a8b4c7e}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerArchiver Shell Extensions"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\PowerArchiver\PASHLEXT.DLL" ["ConeXware, Inc."]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG Anti-Spyware\(Default) = "{8934FCEF-F5B8-468f-951F-78A921CD3920}"

 -> {HKLM...CLSID} = "CContextScan Object"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\context.dll" ["Anti-Malware Development a.s."]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

NetWareUNCMenu\(Default) = "{e3f2bac0-099f-11cf-8daa-00aa004a5691}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NetWare UNC Folder Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "nwprovau.dll" [MS]

PowerArchiver\(Default) = "{d03d3e68-0c44-3d45-b15f-bcfd8a8b4c7e}"

 -> {HKLM...CLSID} = "PowerArchiver Shell Extensions"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\Program Files\PowerArchiver\PASHLEXT.DLL" ["ConeXware, Inc."]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"DisableRegistryTools" = (REG_DWORD) hex:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|System|

Prevent access to registry editing tools}


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "D:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "D:\WINDOWS\System32\SCREEN~1.SCR" (screensaver.scr) ["ScreenTime Media"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\nwprovau.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 20

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AVG Anti-Spyware Guard, AVG Anti-Spyware Guard, "D:\Program Files\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe" ["Anti-Malware Development a.s."]

NVIDIA Driver Helper Service, NVSvc, "D:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Usługa klienta dla systemu NetWare, NWCWorkstation, "D:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"D:\WINDOWS\System32\nwwks.dll" [MS]}----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 80 seconds, including 3 seconds for message boxes)

Tracking cookie są całkowicie niegroźnie więc nie przejmuj się nimi.

Czy od dawna występuje taki problem?

Czy poprzednio było ok?

Czy w ostatnim czasie robiłeś coś nieco poważniejszego na komputerze?

Proponuję porozmawiać o problemie z prowiderem. Być może wina leży po jego stronie.

Dzisiaj rano jeszcze internet działał.

Nic oprócz instalacji gry która chyba nie powinna sprawiać problemów.

Poprzednio było wszystko ok.

Na laptopie jak i u mnie w domu (tutaj tylko pomagam naprawić) wszystko działa ok, mamy intetnet LAN w ok. 80 osób.

Teraz dodatkowo wykonałem przywracanie systemu o 3 dni wstecz i niestety żadnych nowości. Jedynie usuneło pliki co wgrywałem (hjackthis, silent runner i AVP Anti Spyware) i przy połączeniu z XFire zamiast pisać connecting to internet, pisze Looking for DNS, ale DNSy sa poustawiane.

Dodatkowo moge powiedzieć, że kiedy ustawiłem od nowa ip, dns, bramke etc. i ustawiłem połączenie sieciowe na nowo, to po restarcie komputera samoczynnie zmieniało mi na automatyczny adres IP, którego w sieci LAN nie ma.

Złączono Posta : 06.01.2007 (Sob) 20:53

:twisted: :!: :twisted: :!: :!: :!: :evil: :twisted: :lol: :x :o :frowning: :frowning: :!: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

Złączono Posta : 07.01.2007 (Nie) 16:13

Jakieś porady?