Brak polskich znaków przy imporcie kontaktów


(si@tk@rz) #1

kontakty z outlook expressa zimportowałem do pliku tekstowego csv, następnie w systemie vista programem "poczta systemu windows" zimportowałem te kontakty z tego pliku i brak w nich polskich znaków.