Brak wyboru systemu windows 7 a ubuntu przez port PS/2


(Sumiraas) #1

Witam!

Posiadam płytę główną GA-M55S-S3, która ma domyślnie zamknięte porty USB, po awari klawiatury przez ps/2 ,nie mam możliwości wejścia do biosu i zmiany. Próbowałem różnymi klawiaturami na ps/2 i też przez przejściówkę ps/2 na USB ale też żadnej reakcji.Wgrany był ubuntu i windows 7 z możliwością wyboru klawiszy "i" aby wybrać wyróżniony wpis "enter" aby wybrać system "e" modyfikuje polecenia przed uruchomieniem a "c" przechodzi do wiersza poleceń i niestety klawiatura na nic nie reaguje. Płyta windows 7 jak i dysk naprawy też nic nie dają bo należy nacisnąć klawisz aby się uruchomiła płyta. Mam nagrane na płycie live DVD ubuntu Przyjazny-Puchacz-12.04PL i ona startuje bez problemu ,po wejściu na live ubuntu klawiatura pod PS/2 nie działa ale pod USB działa i mogę robić wszystko, ale niestety nie znam się zbytnio na linuxie,chyba że mi ktoś podpowie. Chciałbym zlikwidować ubuntu,żeby uruchamiał się od razu windows 7 a potem klawiatura na USB działa. Co mam zrobić ? Jeśli nie ten dział to proszę admina o przeniesienie.


(ra-v) #2

Czegoś nie kumam.

Wnioskuję że USB są wyłączone na stałe, PS/2 włączony.

Czyli na wyłączonym USB działa klawiatura?

Więc jak to USB jest “zamknięte”?

BIOS jest zaktualizowany?

Nie spotkałem się z problemem klawiatur PS/2 czy USB, można nawet na uruchomionym systemie zmieniać i będzie chodzić. Jedyny problem z jakim się spotkałem, to wyłączanie klawiatury w przypadku uszkodzonego kabla.

Wg mnie twój problem leży w sprzęcie, a nie w systemie, możliwe że będzie potrzebny kontroler USB pod PCI(E), który będzie miał w 100% sprawne porty.


(Sumiraas) #3

Tak ,domyślnie porty USB są wyłączone ale jeśli załaduje się z płyty live cd ubuntu ,nie instalując go tylko wypróbowując to klawiatura i mysz na USB działają,na PS/2 nie działa,bo prawdopodobnie jest uszkodzona,wcześniej również poprzez dobry kontroler USB na PCi nie działała klawiatura. Jeszcze widzę taką możliwość, po wejściu live cd ubuntu z płyty edytować plik grub mieszczący się w /etc/default/grub na dysku z linuksem zainstalowanym.Co w nim zmienić aby od razu ładował się windows 7 bez wybierania systemu?

/etc/default/grub

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update


# /boot/grub/grub.cfg.


# For full documentation of the options in this file, see:


# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0

#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0


GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true


GRUB_TIMEOUT=10


GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"


GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs


# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains


# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)

#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"


# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)


#GRUB_TERMINAL=console


# The resolution used on graphical terminal


# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE


# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'


#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux

#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries

#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start


#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

(reos) #4

Z tego miejsca nic nie zrobisz.

Podaj wynik :


(Sumiraas) #5

Nie ma pliku menu.lst ,jest plik grub-menu.lst

# sample /boot/grub/menu.lst entry for memtest86


#


# This example assumes the contents of /boot is on the root partition.


# If your /boot is on its own partition, remove /boot from the 'kernel' line.
title memtest86+


root (hd0,0)


kernel /boot/memtest86+.bin
title memtest86+ (serial console 115200)


root (hd0,0)


kernel /boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8

(reos) #6

Jak to nie ma.

Musisz wyedytować plik

Wtedy przestawisz kolejność bootowania systemów


(Sumiraas) #7

Niestety nie ma pliku menu.lst ,po wpisaniu sudo gedit /boot/grub/menu.lst pojawia się pusty plik do wypełnienia. Nie wiem może to ubuntu 12 nie ma tego pliku.

Jest jeszcze plik w /boot/grub/grub.cfg. Może z tego da się zmienić?

#


# DO NOT EDIT THIS FILE


#


# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates


# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub


#
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###


if [-s $prefix/grubenv]; then


 set have_grubenv=true


 load_env


fi


set default="0"


if ["${prev_saved_entry}"]; then


 set saved_entry="${prev_saved_entry}"


 save_env saved_entry


 set prev_saved_entry=


 save_env prev_saved_entry


 set boot_once=true


fi
function savedefault {


 if [-z "${boot_once}"]; then


  saved_entry="${chosen}"


  save_env saved_entry


 fi


}function recordfail {


 set recordfail=1


 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then

 save_env recordfail; fi; fi


}
function load_video {


 insmod vbe


 insmod vga


 insmod video_bochs


 insmod video_cirrus


}
insmod part_msdos


insmod ext2


set root='(/dev/sda,msdos4)'


search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then


 set gfxmode=auto


 load_video


 insmod gfxterm


fi


terminal_output gfxterm


insmod part_msdos


insmod ext2


set root='(/dev/sda,msdos4)'


search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


set locale_dir=($root)/boot/grub/locale


set lang=pl_PL


insmod gettext


if ["${recordfail}" = 1]; then


 set timeout=-1


else


 set timeout=10


fi


### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###


insmod part_msdos


insmod ext2


set root='(/dev/sda,msdos4)'


search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


insmod png


if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; 

then


 set color_normal=light-gray/black


 set color_highlight=white/black


else

 set menu_color_normal=white/black


 set menu_color_highlight=black/light-gray


 if background_color 44,0,30; then


  clear


 fi


fi


### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###


if [${recordfail} != 1]; then


 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then


  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then


   if [${match} = 0]; then


    set linux_gfx_mode=keep


   else


    set linux_gfx_mode=text


   fi


  else


   set linux_gfx_mode=text


  fi


 else


  set linux_gfx_mode=keep


 fi


else


 set linux_gfx_mode=text


fi


export linux_gfx_mode


if ["$linux_gfx_mode" != "text"]; then load_video; fi


menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {


	recordfail


	set gfxpayload=$linux_gfx_mode


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic

 root=UUID=96d09950-887b-4477-b92e-3f83f7922c3a ro quiet splash

 vt.handoff=7


	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic


}


menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {


	recordfail


	set gfxpayload=$linux_gfx_mode


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	echo	'Loading Linux 2.6.38-8-generic ...'


	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic 

root=UUID=96d09950-887b-4477-b92e-3f83f7922c3a ro single


	echo	'Loading initial ramdisk ...'


	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic


}


### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


menuentry "Memory test (memtest86+)" {


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	linux16	/boot/memtest86+.bin


}


menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8


}


### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###


menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class

 os {


	insmod part_msdos


	insmod ntfs


	set root='(/dev/sda,msdos1)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 042031FD2031F670


	chainloader +1


}


### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###


# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the


# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change


# the 'exec tail' line above.


### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###


if [-f $prefix/custom.cfg]; then


 source $prefix/custom.cfg;


fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

(reos) #8

Wygląda jakby instalacja Ubuntu przeprowadzona była przez Unetbootin zarządzany przez linux /boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic.

Tajemnica polega na przestawieniu całych bloków (przynajmniej w Grub tak jest), na liście jest Windows

trzeba teraz znaleźć odpowiednie miejsce do skopiowania bloku:


(Sumiraas) #9

Ja nie instalowałem tego linuxa i windows 7, także nie wiem przez co były instalowane. No właśnie, gdzie ten wpis Windowsa umieścić?


(reos) #10

Najpierw trzeba zrobić kopię /boot/grub/grub.cfg.

Ponieważ po jakimś błędzie może uszkodzić się boot


(Sumiraas) #11

Zrobię kopię /boot/grub/grub.cfg, tylko gdzie umieścić ten wpis windowsa w grub.cfg?


(reos) #12

Nie ręczę za powodzenie, ponieważ nigdy sam w ten sposób tego nie robiłem.


(Sumiraas) #13

Nie ma sprawy, podaj tylko gdzie umieścić ten wpis windowsa w grub.cfg , a w razie niepowodzenia będę miał kopię grub.cfg.


(reos) #14

Odnajdź ten fragment, mniej -więcej w połowie tekstu

Dodane 02.02.2013 (So) 20:08

Umieść kursor na początku tekstu/### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

Naciśnij >Enter< i przesuń cały tekst do dołu

Wytnij:

Wklej w to miejsce, gdzie było przedtem: ### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###

Dokładnie w to miejsce.

P.S. Koniecznie napisz co z tego wyszło.


(Sumiraas) #15

Wpisałem w grub.cfg tak jak napisałeś ale zmieniło się tylko to, że windows 7 loader jest na pierwszym miejscu ,ale nie uruchamia się automatycznie ,tylko znowu jest wybór systemu ,który ja nie mogę zrobić klawiaturą. Jaki wpis i gdzie zrobić żeby automatycznie windows 7 startował bez możliwości wyboru systemu?

A to plik grub.cfg po zmianie"

#


# DO NOT EDIT THIS FILE


#


# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates


# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub


#
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###


if [-s $prefix/grubenv]; then


 set have_grubenv=true


 load_env


fi


set default="0"


if ["${prev_saved_entry}"]; then


 set saved_entry="${prev_saved_entry}"


 save_env saved_entry


 set prev_saved_entry=


 save_env prev_saved_entry


 set boot_once=true


fi
function savedefault {


 if [-z "${boot_once}"]; then


  saved_entry="${chosen}"


  save_env saved_entry


 fi


}function recordfail {


 set recordfail=1


 if [-n "${have_grubenv}"]; then if [-z "${boot_once}"]; then

 save_env recordfail; fi; fi


}
function load_video {


 insmod vbe


 insmod vga


 insmod video_bochs


 insmod video_cirrus


}
insmod part_msdos


insmod ext2


set root='(/dev/sda,msdos4)'


search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then


 set gfxmode=auto


 load_video


 insmod gfxterm


fi


terminal_output gfxterm


insmod part_msdos


insmod ext2


set root='(/dev/sda,msdos4)'


search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


set locale_dir=($root)/boot/grub/locale


set lang=pl_PL


insmod gettext


if ["${recordfail}" = 1]; then


 set timeout=-1


else


 set timeout=10


fi


### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###


insmod part_msdos


insmod ext2


set root='(/dev/sda,msdos4)'


search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


insmod png


if background_image /usr/share/images/desktop-base/spacefun-grub.png; 

then


 set color_normal=light-gray/black


 set color_highlight=white/black


else

 set menu_color_normal=white/black


 set menu_color_highlight=black/light-gray


 if background_color 44,0,30; then


  clear


 fi


fi


### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###


menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)" --class windows --class

 os {


	insmod part_msdos


	insmod ntfs


	set root='(/dev/sda,msdos1)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 042031FD2031F670


	chainloader +1


}


### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###


if [${recordfail} != 1]; then


 if [-e ${prefix}/gfxblacklist.txt]; then


  if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then


   if [${match} = 0]; then


    set linux_gfx_mode=keep


   else


    set linux_gfx_mode=text


   fi


  else


   set linux_gfx_mode=text


  fi


 else


  set linux_gfx_mode=keep


 fi


else


 set linux_gfx_mode=text


fi


export linux_gfx_mode


if ["$linux_gfx_mode" != "text"]; then load_video; fi


menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {


	recordfail


	set gfxpayload=$linux_gfx_mode


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic

 root=UUID=96d09950-887b-4477-b92e-3f83f7922c3a ro quiet splash

 vt.handoff=7


	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic


}


menuentry 'Ubuntu, za pomocą systemu Linux 2.6.38-8-generic (tryb ratunkowy)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os {


	recordfail


	set gfxpayload=$linux_gfx_mode


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	echo	'Loading Linux 2.6.38-8-generic ...'


	linux	/boot/vmlinuz-2.6.38-8-generic 

root=UUID=96d09950-887b-4477-b92e-3f83f7922c3a ro single


	echo	'Loading initial ramdisk ...'


	initrd	/boot/initrd.img-2.6.38-8-generic


}


### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###


### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###


menuentry "Memory test (memtest86+)" {


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	linux16	/boot/memtest86+.bin


}


menuentry "Memory test (memtest86+, serial console 115200)" {


	insmod part_msdos


	insmod ext2


	set root='(/dev/sda,msdos4)'


	search --no-floppy --fs-uuid --set=root 96d09950-887b-4477-

b92e-3f83f7922c3a


	linux16	/boot/memtest86+.bin console=ttyS0,115200n8


}


### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###


# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the


# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change


# the 'exec tail' line above.


### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###


if [-f $prefix/custom.cfg]; then


 source $prefix/custom.cfg;


fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

Ps:

Dopiszę jak wygląda strona startowa:

Gnu grub wersja 1.99~rc1-13ubuntu3

potem tabelka wyboru:

windows 7 (loader) (on /dev/sda1)

ubuntu. za pomocą systemu linux 2.6.38-88-generic

ubuntu. za pomocą systemu linux 2.6.38-88-generic (tryb ratunkowy)

Memory test (memtest86+)

Memory test (memtest86+, serial konsole 115200)

potem klawisze wyboru “i”,“enter”, “E”, “C”

a na dole napis:

debian universal operating system


(reos) #16

Skoro Windows 7 jest na początku boot menu, czyli jest tak, jak trzeba, powinien się uruchomić.

Czy Windows 7 uruchamia się?

Jeśli tak, to resztę da się dopracować.


(Sumiraas) #17

No właśnie windows 7 jest na pierwszym miejscu,ale automatycznie się nie uruchamia,muszę nacisnąć przyciskiem “i” ,a tu klawiatura nie działa. Jeszcze coś trzeba zmienić aby startował bez uruchamiania przyciskiem.


(reos) #18

Po 30 sek, powinien wystartować pierwszy system z listy boot, bez naciskania jakichkolwiek klawiszy.

Jeszcze jedno, jaki sens jest uruchomianie systemu, skoro klawiatura nie działa?


(Sumiraas) #19

No ale klawiatura na USB będzie działała w środowisku windows jak uruchomi się automatycznie windows 7 ,tak samo jak teraz po uruchomieniu z płyt live cd ubuntu 12 i jego wypróbowaniu a nie instalacji myszka i klawiatura na USB działa.


(reos) #20

Rozumiem, to znaczy że Windows nie uruchamia się teraz.

Czyli na live Ubuntu klawiatura działa?