Brak zdjęcia profilowego/avatara w aplikacjach Google dla androida

Jeżeli z jakiś “magicznych” względów, czy też po czyszczeniu danych konkretnych aplikacji google na androidzie (jak u mnie), zniknie wcześniej ustawiony avatar (z menu wysuwanego z lewej strony) i zostanie zastąpiony przez domyślny (biały ludek na niebieskim tle), sposobem na jego przywrócenie będzie:

  1. Przejście/zalogowanie się na pocztę mail.google.com (przy wykonaniu tego z urządzenia z androidem należy wymusić wersję strony na komputer)

  2. Kliknięcie w avatar w prawym-górnym rogu strony (wywoła to “dymek informacyjny”)

  3. Kliknięcie w wyświetlonym dymku na “Zmień zdjęcie”

  4. W wyświetlonym oknie “Wybierz zdjęcie profilowe” przechodzimy na “Twoje zdjęcia”, następnie kilkamy na “Zdjęcia profilowe”

  5. Z listy zdjęć wybieramy/zaznaczamy te, które było wcześniej wyświetlane w aplikacjach (te, które wyświetla się na stronie) i klikamy w “Ustaw jako zdjęcie profilowe”

Po wykonaniu powyższego i przy włączonej synchronizacji na urządzeniach z tym problemem, avatar powróci w aplikacjach (wymusza to jego “aktualizację”).

PS. Problem (jak i działanie rozwiązania) zaobserwowany w aktualnych aplikacjach Google: Gmail, Dokumenty, Dysk, Kalendarz.

Nie dotyczy z pewnością aplikacji Google+, YouTube i Hangouts (te najwyraźniej inaczej “dostają się” do avatara).

Inne sposoby, jakie można znaleźć w sieci (wył./wł. synchronizacji, ustawianie zdjęcia przez Hangouts, “zabawa” z kontaktami itp.) nie zdały egzaminu…