Brakuje folderu "%WinDir%\System32\Dllcache"


(Djzon) #1

sfc/scannow polecenie Skanuj wszystkie chronione pliki systemowe i zastąpić uszkodzone pliki buforowanej kopii, który znajduje się w folderze skompresowanym w % WinDir %\System32\Dllcache.

 

 

Sprawdzałem i brakuje folderu Dllcashe z plikami i co można sensownego z tym zrobić?

 

 "......\System32\Dllcache"


(Piesek64) #2

W przypadku 7: "Hi

There is no dllcache folder in Windows 7, by default.

This folder was replaced with the C:\Windows\winsxs\Backup folder beginning with Vista.

 

Regards,"