Brontok A.[18] Skrypt


(Mchstasiewicz0) #1

Witam , jak z tytułu zapewne widać , padłem ofiarą bardzo denerwującego wirusa zwanym Brontokiem . Prosiłbym jedynie o skrypt do wklejenia ponieważ jestem bardzo zielony w tych sprawach.

Log OTL: http://wklej.org/id/1077840/


(Atis) #2

Do okna Własne opcje skanowania / skrypt wklej:

Kliknij Wykonaj skrypt i zatwierdź restart.

Pokaż raport z usuwania i nowy log Skanuj.