BSOD podczas logowania się Windows'a XP


(Fobic) #1

Mam problem … Podczas ładowania się Windows’a XP wyskakuje mi blue screen x2 a później komputer normalnie się włącza,no i wiesza mi się przy logowaniu użytkownika przez co muszę nacisnąć alt + ctrl + del i wylogować i zalogować go jeszcze raz i gra …

Z Debugger Tools Win. wydobyłem …

ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:

Use ‘!findthebuild’ command to search for the target build information.

If the build information is available, run ‘!findthebuild -s ; .reload’ to set symbol path and load symbols.

MODULE_NAME: ALCXWDM

FAULTING_MODULE: 804d7000 nt

DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 3e48a79a

EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000090 - {WYJ

FAULTING_IP:

+1a0952f015bdfdc

10014f17 db5c2414 fistp dword ptr [esp+14h]

TRAP_FRAME: eb54874c – (.trap 0xffffffffeb54874c)

ErrCode = 00000000

eax=f73d5180 ebx=0000bb80 ecx=f73d5180 edx=f73d5180 esi=e27ff490 edi=f73d5234

eip=f73e3185 esp=eb5487c0 ebp=eb54889c iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc

cs=0008 ss=0010 ds=0023 es=0023 fs=0030 gs=0000 efl=00010286

ALCXWDM+0x9d185:

f73e3185 d94108 fld dword ptr [ecx+8] ds:0023:f73d5188=00000000

Resetting default scope

CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1

DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT

BUGCHECK_STR: 0x8E

LAST_CONTROL_TRANSFER: from f73e3071 to f73e3185

STACK_TEXT:

WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.

eb54889c f73e3071 00000001 f73d5180 00000000 ALCXWDM+0x9d185

eb5488e0 f735828a 85ae48e8 856e1cf8 856e1cf8 ALCXWDM+0x9d071

00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 ALCXWDM+0x1228a

STACK_COMMAND: kb

FOLLOWUP_IP:

ALCXWDM+9d185

f73e3185 d94108 fld dword ptr [ecx+8]

SYMBOL_STACK_INDEX: 0

SYMBOL_NAME: ALCXWDM+9d185

FOLLOWUP_NAME: MachineOwner

IMAGE_NAME: ALCXWDM.SYS

BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS

Followup: MachineOwner

Proszę o rychłą pomoc…


(sadaj72) #2

Spróbuj przeinstalować sterownik od karty dźwiękowej.

Jeżeli nie pomoże to:


(Fobic) #3

Dzięki wielkie mam laptopa więc kondensatory odpadają