Budowa Komputera i instalowanie podzespołów w komputerze


(pysiu) #1

Porada dla początkujących urzytkowników

Adres pomocy http://komputery.wp.pl/kat,12712,porady.html po wejściu na stronę klikamy na poszczególne nazwy urządzeń w komputerze i uzyskujemy opis montarzu i instalownia sterowników wraz konfigurowaniem .

porady_img1.gif