C++ allegro.h matematyka?

Witam, mam problem z programem.

Moja wiedza o C++ jest znikoma.

Nie wiem jak zrobić zeby “wzkazówki” nie skakały przy niektórych wspolrzednych y, to ze skacza wynika z matematyki lecz chciałbym się dokształcic i wiedzieć jak napisac program żeby nie skakały.

Program używa wzoru na okrag w układzie x,y:

x²+y²=r²

#include 

#include 


int main()

{ 

 allegro_init();

 install_keyboard();

 set_color_depth(16);

 set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED,800,600,0,0);

 install_mouse();

 show_mouse(screen);

 unscare_mouse();

 BITMAP *bufor = NULL;

 bufor = create_bitmap(800,600);

 int x=0;

  int x2=0;

  int y=0;

 int y2=0;

 int x0=400;

 int y0=300;

 int pos=1;

 int pos1=1;

 int r=160;

 int c=1;

  int x3=0; while (!key[KEY_ESC])

 { if (x==-r) { pos1=0; pos=0;}

if (x==r) { pos1=1; pos=1 ;};


if (pos1==0) x++;

if (pos1==1) x--;


if (!key[KEY_UP]) c--;

if (!key[KEY_DOWN]) c++;if (c==-1) c=0;

 rest(c);


  if (pos==1)

  {

        x2=x*x;

        y=sqrt(r*r-x2);

        };


   if (pos==0)

  {

        x2=x*x;

        y=sqrt(r*r-x2);

        y=y-y-y;


        };
  x3=y*y;       

//x3=sqrt(r*r-x3);       clear_to_color(bufor, makecol(100,100,100));

       circle(bufor, x0,y0,r, makecol(255,64,64)); 

  line(bufor,x0,y0,x0+x,y0+ y, makecol(156,255,255));
textprintf_ex(bufor,font,20,18,makecol(200,200,200),-1,"x = %d", x);textprintf_ex(bufor,font,85,18,makecol(200,200,200),-1," y= %d",y);


textprintf_ex(bufor,font,150,18,makecol(200,200,200),-1," c= %d",c);

textprintf_ex(bufor,font,200,18,makecol(200,200,200),-1," r= %d",r);


   textprintf_ex(bufor,font,20,30,makecol(255,255,255),-1,"Press [ESC] to exit.");    textprintf_ex(bufor,font,760,568,makecol(255,0,0),-1,"v1.4");

       textprintf_ex(bufor,font,730,580,makecol(255,0,0),-1,"by Hugol");


  blit(bufor,screen,0,0,0,0,800,600);

  clear_keybuf();

 } 


 destroy_bitmap(bufor);

 allegro_exit();

 return 0;

} 

END_OF_MAIN();

link do skompilowanego programu:

http://www.speedyshare.com/358576651.html

W czym to tworzyłeś ? chodzi o kompilator …

Dodane 08.02.2009 (N) 5:38

W czym to tworzyłeś ? chodzi o kompilator …

Bloodshed Dev-C++

Dev-C++ to nie kompilator.

A po drugie po tym obrzydliwym formatowaniu widać z daleka, że to w Devie było edytowane. Może jakby kod był ładny, to komuś chciałoby się rzucić na to okiem.

BUMP

Dodane 08.02.2009 (N) 14:01

nie wiem jaki kompilator

Po prostu użyj innego wzoru.

x=x0 + r * sin(a);

y=y0 + r * cos(a);

gdzie (x0,y0) to punkt będący środkiem okręgu, r - średnica a “a” zmienia się od 0 do 2*PI. Sin i cos są funkcjami okresowymi więc na początek wystarczy cośw stylu

a += M_PI/90

dzięki

napewno wykorzystam :stuck_out_tongue: