[C++] [Allegro] Problem z ruchem kółka odbijającego się od ścian

Witam, oto kod mojego programu:

 

main.cpp:

#include "lib.h"

void moveCircle(){
  tempX = x;
  tempY = y;

  if (dir == 1 && x != 20 && y != 20){
    --x;
    --y;
  }
  else if (dir == 2 && x != 20 && y != 460){
    --x;
    ++y;
  }
  else if (dir == 3 && x != 620 && y != 20){
    ++x;
    --y;
  }
  else if (dir == 4 && x != 620 && y != 460){
    ++x;
    ++y;
  }
  else{
    dir = rand() % 1 + 4;
  }
  acquire_screen();
  circlefill (screen, tempX, tempY, 20, makecol(0, 0, 0));
  circlefill (screen, x, y, 20, makecol(0, 255, 0));
  release_screen();

  rest(10);
}

int main()
{
  allegro_init();
  install_keyboard();
  set_color_depth(16);
  set_gfx_mode(GFX_AUTODETECT_WINDOWED, 640, 480, 0 ,0);

  while(!key[KEY_ESC]){
    moveCircle();
  }

  return 0;
}
END_OF_MAIN();

lib.h

#ifndef LIB_H_INCLUDED
#define LIB_H_INCLUDED

#include <allegro.h>
#include <cstdlib>

int x = 100;
int y = 100;

int tempX = 100;
int tempY = 100;

int dir = 1;

#endif // LIB_H_INCLUDED

Pytanie dlaczego piłka nie odbija się po dotarciu do drugiej ściany? Wie ktoś może jak temu zaradzić?

Ja pamiętam jak to robiłem ale w C# to miałem tylko 2 ify

 

Mój ruch wyglądał tak:

int moveX=1;
int moveY=1;
//
void ruch()
{
kwadrat.X += moveX;
kwadrat.Y += moveY;

if(kwadrat.X >= wartoscGranicznaGórna || kwadrat.X < WartośćGranicznaDolna)
moveX *= -1;

if(kwadrat.Y >= wartoscGranicznaGórna|| kwadrat.Y < WartośćGranicznaDolna)
moveY *= -1;
}

Bardzo prosto, jak dojeżdżam do granicy okna to odwracam ruch.