C# Bindowanie property do GUI


(Marcin Obala) #1

Cześć

Na szkoleniu miałem pokazane że jest możliwe zrobić tak że separujemy kod GUI od kodu wykonywalnego. Wyobraźmy sobie teraz formatkę w Windows Forms w której są 3 text boxy i jeden button. Następnie mamy klasę w której mamy 3 property (np. Liczba1, liczba2, Wynik) oraz funkcję void dodaj() która dodaje te dwie liczby i zapisuje w wyniku. Teraz jak zrobić żeby textboxy same uzupełniały się tymi liczbami, albo jak wpiszę coś do textboxa to automatycznie zostanie wstawione w property, albo jak bez event handlera (a może z) przypisać tą funkcję z klasy do przycisku i oczywiście po zmianie wartości zmiennej Wynik ma automatycznie się zaktualizować textBox?