[C] Błędy podczas kompilowania, liczenie silnii


(Zdezorientowany) #1

Dzień dobry,

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą, o podpowiedź, co w moim kodzie jest złego, że kompilator krzyczy błędami ?

Program ma policzyć silnię.

 
#include <stdio.h>
 
int silnia ( int n );
 
int main()
{
  int n=4, sil=silnia(n) ;
  printf("\n %5i! = %5i\n\n", n, sil);
 
  return 0;
}
 
int silnia ( int n )
{
  if ( n==0 || n<0 )
   { return 1; }
  else
   {
     int i=1, silnia=1; 
     while ( i<= n )
      {
        silnia *= i;
        i++;
      }
     return silnia;
    }
}

(Kamatori) #2

Jakimi dokładnie błędami? Ideone np. nic nie wykrywa: http://ideone.com/Xaekpa