[C++ Builder]klasa TStrings i Capacity

Witam!

Poniższy kod:

String projekt,sciezka;

    int answer,how_many;

    AnsiString message;

    TStringList *sections=new TStringList;

    sections->Capacity=50000;

    projekt=ExpandFileName("Lotek.exe");

    sciezka=ExtractFileDir(projekt);

    lotto_file=sciezka+"\\numbers.ini";

    TIniFile *lottoini=new TIniFile(lotto_file);

    SYSTEMTIME sysdate;

    GetLocalTime(&sysdate);

    AnsiString year=(AnsiString)sysdate.wYear;

    AnsiString month=(AnsiString)sysdate.wMonth;

    AnsiString day=(AnsiString)sysdate.wDay;

    if(day.Length()==1) day="0"+day;

    if(month.Length()==1) month="0"+month;

    date=day+"-"+month+"-"+year;

    lottoini->ReadSections(sections);

    how_many=sections->Count;

Uparcie zwraca mi zmienną how_many o wartości 1490 zamiast 5141. Doszedłem do tego, że klasa TStrings *sections nie chce przyjąć całości pliku ini.

Próbowałem sections->Capacity=50000. Zwracało mi to wartość int size=sections->Capacity równą 50000, ale niestety metoda count uparcie pokazuje 1490 jako ilość sekcji w pliku ini.

Zna ktoś może jakąś inną metodę do odczytu ilości sekcji w ini i odczytu nazwy ostatniej sekcji w pliku? Tą co użyłem znalazłem na jakiejś stronie z tutorialem, ale jak widać są z nią problemy.

a mogę zapytać po co te capacity? Przy pracy w delphi z TIniFile funkcja ReadSections działała mi normalnie na obiekcie bez żadnego ustawiania tej zmiennej.