C++ Builder kopiowanie plików


(rafalski) #1

Witam!

Mam dwa FileListBox'y i dwa DirectoryListBox'y. Chciałbym oprogramować Button w taki sposób, aby jego kliknięcie spowodowało skopiofanie pliku zaznaczonego na FileListBox1 do FileListBox2.

Mam z tym drobny problem. Dziękuje za podpowiedź


([alex]) #2

SHFileOperation