[C++] Builder: Obiekty

Witam mam takie pytanie jak podczas działania programu można dodawać i usuwać obiekty.

Za pomocą operatorów new oraz delete, np:

TestBtn = new TButton(this);

TestBtn->Parent = this;

TestBtn->Caption = "Nowy";

delete TestBtn;

jak zdefiniowac TestBtn

TButton *TestBtn;

Wg mnie to jednoznacznie wynika z wiersza:

TestBtn = new TButton(this);

:stuck_out_tongue:

Przypuszczam, że autorowi tematu brakuje podstawowych pojęć(wskaźniki, dynamiczne zarządzanie pamięcią) więc radzę jak najszybciej nadrobić te zaległości :wink:

Oby autor zrozumiał do kogo kierujesz tę radę :wink: