C++ Buldier błąd w zmiennych


(Andrzejkierepka) #1

Witam,

Mam problem chciałbym zrobić program który odczytuję plik i sprawdza czy w liku znajduję się podany w polu Edit1 tekst. Jeżeli tak to ma napis pojawić się Memo1.

Oto kod:

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)

{

int i,j;

fstream plik;

char dane[255],m[8],znak;


for (j=0; j<=7;)

{


m[j]=Edit1->Text.c_str(); // w tym miejscu pojawia mi się taki komunikat " [C++ Error] Unit1.cpp(28): E2034 Cannot convert 'char *' to 'char'"

j++;

}


plik.open("test.txt", ios::in);

if (plik.good()==true)

{

  while (!plik.eof())

    {

    plik.getline(dane,255);

    for (i=0; i<=7; )

      {

      if (dane[i]==m[i])

       {

       i++;

       if (i==7)

        {

        for (int j=0; j<=20; j++)

         {

          Memo1->Lines->Add(dane[j]);

         }

        }

       }

       i++;

      }

    }

  plik.close();

 }


}

Proszę o pomoc


(Grzegorz Kwiatek) #2

Komunikat błędu jest jasny. Funkcja c_str() zwraca wskaźnik, a Ty chciałbyś go przypisać do char. Proponuję zapoznać się z klasą AnsiString z biblioteki VCL.


#3

raker131 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038


(Andrzejkierepka) #4