[C++] Ciekawe zadanie ze struktur


(Lord218) #1

Witam od niedawna uczę się c++ i w książce znalazłem takie coś:

struct pracownik

  {

      string imie, nazwisko;

      int wiek;

      float zarobki;

      };


  struct listapracownikow

  {

      int ile;

      pracownik tab[100];

      };


  listapracownikow p;

  cout << "podaj ilosc pracownikow\n";

  cin >> p.ile;


  for (int i=1; i<=p.ile; i++){

    cout << "Podaj imie\n";

    cin >> p.tab[i].imie;

    cout << "Podaj nazwisko\n";

    cin >> p.tab[i].nazwisko;

    cout << "Podaj wiek\n";

    cin >> p.tab[i].wiek;  

    cout << "Podaj zarobki\n";

    cin >> p.tab[i].zarobki;

    }


  int w, ile=0;

  cout << "podaj wiek do wyswietlenia\n";

  cin >> w;


  for (int i=1; i<=p.ile; i++) {

    if(p.tab[i].wiek > w){

             cout << p.tab[i].imie << " " << p.tab[i].nazwisko << "\n";

             ile++;

             }

             }

  cout << "Pracownikow powyzej " << w << "lat jet: " << ile << "\n";

i mam tak przerobić ten kod żeby: a. wczytać dane do n klas b. obliczyć średnią uczniów z poszczególnych klas c. obliczyć średnią klasy Jak przerobic powyższy kod żeby wykonać te podpunkty? Trzeba te dwie struktury przerobić na tak:

struct sluchacz

{ string nazwisko;

    int oceny[5];

};


struct klasa

{ int iles;

    int ilep;

    sluchacz sl[10];

};


klasa K[5];

ale co dalej?