(C++)Co oznacza int_fast16_t i int_least16_t?


#1

Używam Code::Blocks;MinGw.Co oznacza int_fast16_t i int_least16_t i inne tego typu np. int_fast32_t itd.?Niestety nie znalazłem nigdzie wyjaśnienia.


(Rolek0) #2

http://www.cplusplus.com/reference/cstdint/