C# CS0029 nie można niejawnie przekonwertować int na bool


(AndySheppard) #1

Witam serdecznie,
czy jest ktoś wstanie z tego kawałka kodu podpowiedzieć jakieś rozwiązanie?

private void btnHZmien_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    MySqlCommand zapytanie = new MySqlCommand("UPDATE uzytkownik SET haslo = PASSWORD('"+txtHNowe.Text+"') WHERE uzytkownik_id = "+id_uzytkownika+" AND haslo = PASSWORD('"+txtHStare.Text+"');", laczBaze); // utworzenie obiektu z zpaytaniem do bazy danych
    try
    {
      laczBaze.Open();
      if (zapytanie.ExecuteNonQuery()) // CS0029 nie można niejawnie przekonwertować int na bool
      {
        MessageBox.Show("Zmieniłem hasło.");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Podane hasło jest niepoprawne!");
      }
    }
    catch(Exception ex)
    {
      MessageBox.Show(ex.Message);
    }

(mktos) #2

Metoda ExecuteNonQuery() zwraca liczbę wierszy które zostały zmodyfikowane przez zapytanie, a nie wartość logiczną prawda/fałsz. Możesz sobie np. sprawdzić czy wynik ExecuteNonQuery() jest większy niż 0.


(AndySheppard) #3

Dziękuję serdecznie za podpowiedź . Poprawiłem. Działa!